szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Dlaczego to szkolenie?

Prawidłowa współpraca między współpracownikami stanowi jeden z ważniejszych czynników wpływających na efektywność całego zespołu. Z uwagi na fakt, iż ludzi różnią się zarówno osobowościowo, jak i pod względem strategii działania, taka współpraca nie zawsze przebiega bezkonfliktowo czy też sprawnie. Szkolenie to ma na celu poprawę jakości Twoich relacji z kolegami i koleżankami w miejscu pracy, wpłynięcie na Twoje nastawienie oraz przekazanie Ci podstawowych informacji na temat komunikacji oraz asertywności.

Cele tego szkolenia

 • Udoskonalisz przepływ komunikacji i prowadzenia rozmów w zespole;
 • Poznasz swoje potencjały i wynikające z tego konsekwencje dla współpracy w zespole;
 • Udoskonalisz współpracę poprzez ustalenie wspólnych celów, wartości, podział ról w zespole.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Członków zespołów projektowych;
 • Osoby współpracujące ze sobą na co dzień;
 • Pracowników działu lub kilku działów w firmie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia teamwork

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia teamwork

 

CHARAKTERYSTYKA PRACY ZESPOŁOWEJ

moduł 1 – szkolenie teamwork
 • Istota znaczenia pracy zespołowej;
 • Cechy pracy zespołowej;
 • Zalety pracy zespołowej;
 • Etapy budowania zespołów (formowanie, okres burzy, normalizacja, właściwe działanie);
 • Typy zachowań w zespole (zadaniowe, zespołowe, indywidualne);
 • Zespół pracowniczy jako system;

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

moduł 2 – szkolenie teamwork
 • Modele komunikacji i współpracy;
 • Komunikowanie otwarte (na cel) i zamknięte (na ochronę siebie);
 • Zbieranie i wymiana informacji;
 • Aktywne słuchanie i zadawanie pytań podstawą dobrej komunikacji;
 • Doskonalenie umiejętnej oceny sytuacji – definiowanie potrzeb i oczekiwań współpracowników;
 • Budowanie standardu współpracy zespołowej;

PRAKTYKA BUDOWANIA SKUTECZNEGO ZESPOŁU

moduł 3 – szkolenie teamwork
 • Zadanie zespołowe „Organizm”;
 • „Siatka wartości” – integracja i budowanie zespołu na głębszym poziomie;
 • Metody budowania i rozwoju skutecznych zespołów, tożsamość zespołu, naczelne wartości;
 • Zespoły w organizacji uczącej się;
 • Budowanie więzi w zespole;
 • Tożsamość członków zespołu;

MOŻLIWE PROBLEMY POJAWIAJĄCE SIĘ W ZESPOLE I SPOSOBY ICH ROZWIĄZANIA

moduł 4 – szkolenie teamwork
 • Związane z czynnościami mającymi na celu określenie zadań;
 • Związane z czynnościami motywującymi i mobilizującymi do działania;
 • Związane z czynnościami mającymi na celu wypracowanie ideologii i spójności grupy;
 • Związane z akceptacją współpracowników i lidera zespołu;
 • Związane z przyjęciem celów i zadań postawionych przed zespołem;
 • Związane z wdrażaniem warunków i metod prac;

RÓŻNICE W STRATEGIACH DZIAŁANIA – KLUCZ DO EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU I JEDNOSTKI

moduł 5 – szkolenie teamwork
 • Charakterystyka typów osobowości i nauka szybkiego, praktycznego identyfikowania typu osobowości;
 • Identyfikacja własnego potencjału;
 • Zasoby osobowościowe: wykorzystywanie silnych stron swojej osoby i unikanie słabych;
 • Charakterystyka rozwoju motywacji, twórczości, komunikacji, działania w poszczególnych typach;
 • Specyfika budowania swojego potencjału, poszerzania możliwości;
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy o typach osobowości w pracy zespołowej – „Budowanie układanki”;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie teamwork
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników