Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego to szkolenie?

Głos dla handlowca czy konsultanta komunikującego się z klientami przez telefon lub w kontakcie bezpośrednim jest narzędziem pracy. W dużej mierze to od siły głosu, jego barwy, tonu zależy jak odbierze nas klient, czy będzie miał ochotę nas słuchać i jak nas zapamięta. Na szkoleniu warsztatowym z emisji głosu weźmiesz udział w wielu ćwiczeniach, które nauczą cię odpowiedniej pracy głosem. Dowiesz się także jak o to narzędzie dbać i jak radzić sobie ze stresem pojawiającym się podczas prowadzenia rozmów.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz skuteczność w pozyskiwaniu nowych klientów;
 • Udoskonalisz umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej z klientami o różnych osobowościach;
 • Poznasz skuteczne metody na budowanie zainteresowania klienta, prezentowanie oferty, przekonywanie i rozwiewanie wątpliwości;
 • Poznasz wybrane techniki negocjacyjne;
 • Udoskonalisz umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientem.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Handlowców, dyrektorów handlowych, sprzedawców;
 • Doradców klienta, konsultantów i specjalistów, którzy sprzedają usługi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia techniki sprzedaży

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia techniki sprzedaży

 

ISTOTA SPRZEDAŻY

moduł 1 – szkolenie techniki sprzedaży
 • Czym jest sprzedaż?(czyli poznanie zasad jakie obowiązują w sprzedaży);
 • Sprzedaż właściwa i niewłaściwa (czyli najczęstsze błędy popełniane w sprzedaży);

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W SPRZEDAŻY

moduł 2 – szkolenie techniki sprzedaży
 • Czym jest komunikowanie się? (czyli poznanie reguł obowiązujących w komunikowaniu się);
 • Bariery w komunikowaniu się (czyli co utrudnia naszą komunikację z innymi);

KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA

moduł 3 – szkolenie techniki sprzedaży
 • Mowa ciała (czyli jak właściwie: chodzić, stać, siadać, ubierać się, używać gestów i rekwizytów);
 • Głos (czyli jak swój głos: wzmacniać, obniżać, modulować, pielęgnować w kontekście obsługi Klienta);
 • Słowa, słowa, słowa (czyli stosowanie języka sprzedaży);

BADANIE POTRZEB KLIENTA

moduł 4 – szkolenie techniki sprzedaży
 • Aktywne słuchanie (czyli jak stać się dobrym słuchaczem i budować relacje z Klientem);
 • Sposoby badania potrzeb (czyli sztuka stawiania właściwych pytań);

PREZENTOWANIE USŁUGI/PRODUKTU

moduł 5 – szkolenie techniki sprzedaży
 • Opinie i fakty (czyli jak skutecznie prezentować produkt/usługę);
 • Argumentowanie (czyli jak mówić w sposób logiczny i zrozumiały);

TRUDNE SYTUACJE

moduł 6 – szkolenie techniki sprzedaży
 • Bank obiekcji (czyli jak radzić sobie z zastrzeżeniami Klienta);
 • Praca nad emocjami (czyli jak panować nad swoimi emocjami w kontakcie z Klientem);
 • Asertywność (czyli jak z szacunkiem do siebie i Klientów mówić o swoich odczuciach);

ZAMYKANIE SPRZEDAŻY

moduł 7 – szkolenie techniki sprzedaży
 • Rodzaje zamknięć (czyli jak skutecznie finalizować transakcje);
 • Relacje posprzedażowe (czyli jak dbać o Klienta);
 • Referencje (czyli jak pozyskiwać nowych Klientów);

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie techniki sprzedaży
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników