Dlaczego to szkolenie?

Jak trafnie wybrać potencjalnych klientów? Jak zbierać informacje i jakie informacje zbierać, by maksymalizować efektywność sprzedaży telefonicznej? Jak zmotywować się do pracy telemarketingowej? Jak tworzyć pozytywną atmosferę i budować relacje w rozmowie telefonicznej? Jak zainteresować potencjalnego klienta przez pierwsze kilka sekund rozmowy? Jak umówić spotkanie, żeby klient rzeczywiście chciał się spotkać? Uczestnicy zapoznają się i praktycznie przećwiczą metody telefonicznej prezentacji oferty, badania i diagnozowania lub kreowania potrzeb, operowania argumentami w kontakcie z klientem, radzenia sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami; a także poznają i doświadczą specyfiki rozmowy telefonicznej – najczęściej popełniane błędy i sposoby ich eliminowania.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz skuteczność sprzedaży przez telefon;
 • Udoskonalisz umiejętności prowadzenia rozmów telemarketingowych z różnymi klientami (na różnych stanowiskach, z różnym doświadczeniem i nastawieniem,o różnych osobowościach);
 • Udoskonalisz umiejętności zainteresowania ofertą, przekonywania, zachęcania do skorzystania z oferty;
 • Poznasz metod radzenia sobie z asystentkami, sekretarkami, odmowami, „zbywaniem” i innymi trudnymi sytuacjami w telemarketingu.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Telemarketerów;
 • Pracowników obsługi klienta;
 • Pracowników call center;
 • Pracowników infolinii.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia Telemarketing

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Telemarketing

 

PRZYGOTOWANIE MENTALNE W SPRZEDAŻY TELEFONICZNEJ

moduł 1 – szkolenie Telemarketing
 • Modelowanie właściwej postawy telemarketera;
 • Rola właściwego nastawienia w osiąganiu sukcesu w rozmowach telefonicznych;
 • Modelowanie właściwego nastawienia i skutecznej postawy;
 • Budowanie własnej siły w kontakcie telefonicznym;
 • Cel w telemarketingu – umówić spotkanie;
 • Przełamywanie ograniczających barier – czego można się obawiać i jak te obawy przezwyciężać;

METODOLOGIA SKUTECZNEJ PRACY Z TELEFONEM

moduł 2 – szkolenie Telemarketing
 • Etapy rozmowy telefonicznej;
 • Skuteczne „sposoby na asystentkę”;
 • Rola asystentki / sekretarki;
 • Pierwszy kontakt i nawiązywanie relacji z asystentką;
 • Przekonywanie korzyściami – jak zjednać asystentkę;
 • Specyfika rozmów z decydentami;
 • Specyfika pracy osób na wyższych stanowiskach;
 • Profil decydenta i jego styl działania;
 • Obawy telemarketera przed kontaktem z dyrektorami i prezesami;

STRATEGIE DZIAŁANIA OPARTE NA POTRZEBACH KLIENTA

moduł 3 – szkolenie Telemarketing
 • Identyfikacja typu osobowości klienta na bazie: tonu i siły głosu, tempa i dynamiki wypowiedzi, używanych słów i zwrotów, stosowanej argumentacji;
 • Poznanie swojego potencjału jako negocjatora;

GŁOS SKARBEM TELEMARKETERA

moduł  4- szkolenie Telemarketing
 • Głos jako narzędzie pracy;
 • Wywieranie wpływu głosem i kształtowanie pożądanego odbioru;
 • Wpływ emocji głosu na odbiór treści słów;
 • Praca z głosem;
 • Profesjonalne ćwiczenia dykcji i impostacji głosu;

KOMUNIKACJA WERBALNA W KONTAKCIE TELEFONICZNYM

moduł 5 – szkolenie Telemarketing
 • Sztuka prowadzenia rozmowy telefonicznej poprzez zadawanie pytań;
 • Aktywne słuchanie klienta i zbieranie informacji;
 • Zarządzanie słowem, czyli budowanie wizji w głowie klienta: język korzyści, a język problemów, eliminowanie słów osłabiających wypowiedź, zmiana języka egocentrycznego na język korzyści klienta;
 • Argumentacja w rozmowie z klientem;

DODATKOWE WSKAZÓWKI OD PRAKTYKA

moduł 6 – szkolenie Telemarketing
 • „Wyróżnij się albo giń”:
 • Telemarketing jako wyzwanie i okazja do sprawdzenia się;
 • Naturalność i swoboda zamiast sztuczności i schematyczności w telemarketingu;
 • Rutyna w telemarketingu – skąd się bierze, jakie ma konsekwencje i jak ją przezwyciężać;
 • Wykorzystanie kreatywności w telemarketingu;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie Telemarketing
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników