Szkolenie zarządzanie stresem szkolenie z zarządzania stresem

Dlaczego to szkolenie?

Na szkoleniu Train the trainer przekażemy Ci wszelkie informacje niezbędne do prowadzenia grupy szkoleniowej oraz popracujemy nad umiejętnościami potrzebnymi do tego, abyś umiał prowadzić ciekawe oraz efektywne szkolenia.

Cele tego szkolenia

 • Podniesiesz swoje umiejętności trenerskie;
 • Poznasz metody przygotowywania i tworzenia programów szkoleniowych
 • Nauczysz się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami/uczestnikami w trakcie szkoleń;
 • Zwiększysz swoją efektywność w nauczaniu innych;
 • Poznasz swojej atuty i metody doskonalenia warsztatu trenerskiego.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby prowadzące szkolenia lub zamierzające robić to w przyszłości;
 • Osoby, które chcą lepiej poznać specyfikę pracy trenera;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia train the trainer

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia train the trainer

 

MODELOWANIE POSTAWY I WIZERUNKU PROFESJONALNEGO TRENERA

moduł 1 – szkolenie train the trainer
 • Charakterystyka strategii działania;
 • Analiza własnej postawy, strategii i stylu zachowania;
 • Rola nastawienia i automotywacji w osiąganiu sukcesu;
 • Wygląd i styl zachowania, techniki pracy z ciałem;

NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z GRUPĄ

moduł 2 – szkolenie train the trainer
 • Budowanie autorytetu (Pierwsze Pozytywne Wrażenie);
 • Komunikacja werbalna w pierwszej fazie kontaktu z uczestnikami;
 • Ćwiczenia i gry w początkowej fazie szkolenia;

BUDOWANIE AUTORYTETU I WIARYGODNOŚCI WŚRÓD UCZESTNIKÓW

moduł 3 – szkolenie train the trainer
 • Budowanie autorytetu poprzez komunikację niewerbalną (postawa, ton);
 • Komunikacja werbalna (zestaw na „tak”, outframing, werbalne formułowanie identyfikacji z uczestnikami);
 • Wykorzystywanie zaczepek i prowokacji do budowania autorytetu;
 • Rola reagowania na trudne sytuacje w budowaniu autorytetu;

PSYCHOLOGIA PROWADZENIA GRUPY

moduł 4 – szkolenie train the trainer
 • Motywowanie:
  • Indywidualne i grupowe;
  • Pozytywne i negatywne;
  • Środki motywowania np. nagrody, rywalizacja, planowa prowokacja z finałem;
  • Techniki oddziaływania, wpływania na grupę;
 • Ćwiczenia, gry, symulacje:
  • Konstruowanie ćwiczeń, dobieranie gier;
  • Omawianie ćwiczeń: profesjonalna ocena plusów i minusów uczestnika, moderowane dyskusje, generowanie wniosków, pobudzanie kreatywności grupy w dochodzeniu do własnych rozwiązań;
 • Pułapki trenerskie:
  • Nieuświadomiona demotywacja grupy;
  • Destrukcyjna prowokacja;
  • Przerost teorii nad praktyką;
  • Syndrom wszechwiedzącego;
  • Identyfikacja własnych błędów w prowadzeniu grupy;

TRUDNI UCZESTNICY SZKOLEŃ

moduł 5 – szkolenie train the trainer
 • Typy „trudnych” uczestników i ich potrzeby;
 • Zasady postępowania z poszczególnymi typami;
 • Struktura reagowania na „trudnych” uczestników;
 • Budowanie autorytetu na bazie ich potrzeb;

TRUDNE PYTANIA

moduł 6 – szkolenie train the trainer
 • Reagowanie na pytania;
 • Odpowiadanie na trudne pytania;

TRUDNE REAKCJE GRUPY

moduł 7 – szkolenie train the trainer
 • Skuteczne metody reagowania na: opór, zniechęcenie, znudzenie, zmęczenie, obojętność, brak zaangażowania, irytację, złośliwość, atak, spóźnianie się, zbytnie rozkojarzenie, itp.;

TRUDNE SYTUACJE

moduł 8 – szkolenie train the trainer
 • Sztuka reagowania „na żywo” na zgłaszane problemy i pytania: „Jak to zrobić?”;
 • Szukanie rozwiązań;
 • Umiejętne zbieranie informacji od uczestników;
 • Pobudzanie uczestników do wspólnego generowania rozwiązań;
 • Tworzenie skutecznych procedur i schematów postępowania;

PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA

moduł 9 – szkolenie train the trainer
 • Analiza potrzeb grupy i określenie celów szkolenia;
 • Przełożenie celów szkolenia na efekty;
 • Wybór modułów teoretycznych oraz ustalenie hierarchii ważności materiału;
 • Wybór metod szkoleniowych;
 • Dobór ćwiczeń, gier i zadań;
 • Ułożenie kolejności poszczególnych modułów oraz ustalenie swojego minimum i możliwości modyfikacji programu;
 • Lista kontrolna;

METODY PLANOWANIA FORMY I TREŚCI PRZEKAZU

moduł 10 – szkolenie train the trainer
 • Język szkolenia (klarowność i celowość);
 • Zasady budowania przekazu wg percepcji półkul mózgowych (używanie języka obu półkul w komunikacji z uczestnikami);
 • Zasady budowania przekazu w odniesieniu do typów modalności (VAK);

ROZPOCZYNANIE SZKOLENIA

moduł 11 – szkolenie train the trainer
 • Ustawienie wobec audytorium;
 • Powitanie;
 • Przedstawienie siebie;
 • Istotne informacje organizacyjne;
 • Budowanie wzajemnych interakcji;
 • Reakcja na osoby spóźniające się;

PRAKTYKA, PRAKTYKA I JESZCZE RAZ PRAKTYKA

moduł 12 – szkolenie train the trainer
 • Praktyczny trening umiejętności trenerskich;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 13 – szkolenie train the trainer
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników