Dlaczego to szkolenie?

W roku 2013 i 2014 ustawodawca wprowadził wiele zmian w podatku od towarów i usług. Większość z nich dotyczy podstawowych obowiązków podatników (m.in. fakturowania, nieodpłatnego świadczenia usług oraz nieodpłatnej dostawy towarów, obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, odliczenia podatku).

Cele tego szkolenia

 • Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie w sposób jasny zasad opodatkowania usług transportowych i spedycyjnych w podatku VAT, z uwzględnieniem zmian w podatku VAT.
 • Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana teoretyczna jak również praktyczna wiedza w zakresie danego tematu również z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacjiorganów podatkowych Powyższe pozwoli uczestnikom na prawidłowe rozliczanie podatku VAT.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Adresatami szkolenia są podatnicy zajmujący się usługami transportowymi oraz spedycyjnymi (krajowymi, unijnymi jak również międzynarodowymi), w szczególności księgowi oraz pracownicy pracujący w działach logistyki i transportu, właściciele firm transportowych, przewoźnicy krajowi i międzynarodowi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia transport i spedycja a podatek VAT

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia transport i spedycja a podatek VAT

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPODATKOWANIA PODATKIEM VAT (DOSTAWA TOWARÓW, ŚWIADCZENIE USŁUG, WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW, WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW, EKSPORT TOWARÓW, IMPORT TOWARÓW)

moduł 1 – transport i spedycja a podatek VAT

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE USŁUGI TRANSPORTU TOWARÓW

moduł 2 – transport i spedycja a podatek VAT
 • Pojęcie wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów;
 • Miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów;
 • Miejsce opodatkowania usług pomocniczych do wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów;
 • Miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, gdy usługobiorcą jest podmiot polski;
 • Miejsce opodatkowania usług pośredników (spedytorów) przy wewnątrzwspólnotowych usługach transportu towarów;
 • Stawka podatku przy wewnątrzwspólnotowych usługach transportu towarów;
 • Wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów a import usług;
 • Zasady fakturowania;

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE USŁUGI TRANSPORTU OSÓB

moduł 3 – transport i spedycja a podatek VAT

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT TOWARÓW

moduł 4 – transport i spedycja a podatek VAT
 • Pojecie usług transportu międzynarodowego towarów;
 • Miejsce opodatkowania usług transportu międzynarodowego towarów oraz usług pomocniczych;
 • Stawka podatku – 0% i warunki jej zastosowania;
 • Usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej;
 • Usługi transportu międzynarodowego a import usług;
 • Zasady fakturowania;

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT OSÓB

moduł 5 – transport i spedycja a podatek VAT
 • Pojecie usług transportu międzynarodowego osób;
 • Miejsce opodatkowania usług transportu międzynarodowego osób;
 • Stawka podatku;
 • Usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej;

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 6 – transport i spedycja a podatek VAT

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników