Dlaczego to szkolenie?

Skuteczna windykacja wymaga połączenia wiedzy z zakresu prawa, negocjacji i psychologii. Kojarzy się z trudnymi rozmowami, ze stanowczością, konsekwencją, panowaniem nad własnymi emocjami oraz rozpoznawaniem gier stosowanych przez rozmówców. Żeby dotrzeć do dłużnika, przekonać do rozmowy, a wreszcie przejąć inicjatywę, warto odpowiednio się przygotować. Szkolenie to jest dla tych, którzy w swojej pracy na co dzień podejmują takie wyzwania i potrzebują wsparcia w postaci niezbędnych podstaw teoretycznych oraz gruntownych, praktycznych warsztatów.

Cele tego szkolenia

 • Prawnych aspektów windykacji należności;
 • Poprawy ściągalności należności;
 • Zasad prowadzenia skutecznej rozmowy windykacyjnej, zarówno bezpośredniej jak i telefonicznej;
 • Form zabezpieczenie należności;
 • Technik wywierania wpływu na klienta w procesie windykacyjnym oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • Profesjonalnego przygotowania się oraz przeprowadzenia negocjacji windykacyjnych z dłużnikiem;
 • Postępowania egzekucyjnego oraz sankcji wobec dłużników.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Pracowników działów handlowych, call center, księgowych;
 • Osób odpowiedzialnych za monitorowanie płatności klientów;
 • Wszystkich firm, w których występuje udział windykacji;
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny

glasses-on-macbook

Szkolenie  windykacja wierzytelności prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różnorodne formy aktywności edukacyjnej, takie  jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, case-y przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny

WINDYKACJA JAKO PROCES

moduł 1 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Czym jest windykacja?
 •  Powody niepłacenia (np. hierarchia płatności, przeciąganie, uwarunkowania społeczne, gra);
 •  Typy dłużników (np. biedacy, gracze);
 •  Gdzie tkwi nasz błąd, czyli w jaki sposób pozwalamy na przeciąganie płatności?
  • Brak procedur;
  • Długi czas reakcji;
  • Niekonsekwencja;
 •  Aspekty windykacji:
  • Kiedy rozpocząć negocjacje z dłużnikiem;
  • Kto powinien prowadzić negocjacje windykacyjne;
  • Do kogo w firmie dłużnika się zwrócić w sprawie niepłacenia należności;

ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

moduł 2 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność za długi;
 •  Ocena wiarygodności kontrahentów i ważność umowy;
 •  Wzajemne roszczenia i prawo potrącenia;
 •  Dokumenty ułatwiające dochodzenie należności, tytuły wykonawcze i tytuł zabezpieczenia;
 •  Bezegzekucyjne sposoby pokrycia wierzytelności;
 •  Postępowanie egzekucyjne;
 •  Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym;

PRZYGOTOWANIA DO PROWADZENIA ROZMÓW WINDYKACYJNYCH

moduł 3 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 •  Budowanie pola wpływu:
  • Inspiracja zamiast manipulacji;
  • Mentalność polskiego dłużnika;
  • Przygotowanie mentalne do windykacji;
  • Technika budowania pomostów;
  • Budowanie pewności siebie;
 •  Radzenie sobie z emocjami;

PROWADZENIE ROZMÓW WINDYKACYJNYCH

moduł 4 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Rozmowa z kontrahentem nie wywiązującym się z umowy;
 •  Typy trudnych kontrahentów i sposoby radzenia sobie z nimi;
 •  Rozmowy z różnymi kontrahenta;
 •  Etapy rozmowy windykacyjnej:
  • Zebranie informacji – sprawdzeni podstawowych faktów i dokumentów (KRS, Krajowy Rejestr Długów, umowy, faktury);
  • Zainteresowanie sytuacją dłużnika;
  • Docieranie do prawdziwych problemów i eliminacja wymówek;
  • Prezentowanie własnych oczekiwań ustaleń, rozwiązań;
  • Angażowanie dłużnika w szukanie rozwiązań;
  • Zagrożenie sankcjami;
  • Odpowiadanie na pytania i radzenie sobie z trudnymi pytaniami;
  • Błędy podczas rozmów windykacyjnych;
 •  Finalizowanie rozmów (potwierdzanie ustaleń, uzyskiwanie zgody)

WYWIERANIE WPŁYWU PODCZAS WINDYKACJI

moduł 5 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 •  Wywieranie wpływu poprzez argumentację:
  • Zasady budowania argumentów;
  • Stosowanie argumentów;
  • Rola pytań w wywieraniu wpływu;
 •  Prawa wpływu w rozmowach windykacyjnych:
  • Wzajemność emocjonalna;
  • Wzajemność zachowań;
  • Zasada konsekwencji;
  • Uzasadnianie raz podjętych decyzji;

NEGOCJACJE PODCZAS WINDYKACJI

moduł 6 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Asertywność i techniki negocjacyjne w windykacji:
  • Negocjowanie warunków i zobowiązań;
  • Umiejętność twardego prezentowania swoich oczekiwań przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności i dbałości o relację;

GRY I TŁUMACZENIA DŁUŻNIKÓW

moduł 7 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Granie „głupiego”;
 •  Zapominalski;
 •  Nie można skontaktować się z dłużnikiem;
 •  Wymówka – „Mnie nie zapłacili, to ja wam nie zapłacę”;
 •  Na czas;
 •  Najpierw inni wierzyciele;
 •  Reklamacja;
 •  Kontratak (np. groźby, krytyka);

RODZAJE SANKCJI

moduł 8 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Odsetki;
 •  Kary umowne;
 •  Zablokowanie towaru;
 •  Zabranie towaru;
 •  Wymówienie umowy;
 •  Zlecenie windykacji;
 •  Doniesienie do prokuratury
 •  KRD;

REKAPITULACJA

moduł 8 – szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników