Dlaczego to szkolenie?

Wiele firm oraz wiele osób prywatnych ma problem z odzyskiwaniem własnych pieniędzy za sprzedany towar lub wykonaną usługę w umówionym terminie. Trudno nam się upomnieć o nie a jeśli już to robimy kosztuje to nas bardzo dużo na poziomie własnych emocji. Czasem konsekwencją takiego zdarzenia jest zakończenie współpracy, co oczywiście nie jest dobre, bo chcielibyśmy dalej współpracować z kontrahentem. By uniknąć tych wszystkich niedogodności wskazany jest dystans. Można go nabrać uczestnicząc w szkoleniu, dzięki któremu poznacie Państwo mechanizmy psychologiczne zachowań ludzkich oraz wypracujemy standardy rozmów, które mogą być swego rodzaju kołem ratunkowym podczas prowadzenia rozmowy windykacyjnej.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w świadomym prowadzeniu negocjacji z dłużnikami, gdzie uwzględniona jest specyfika mechanizmów handlowych i negocjacyjnych;

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób, które są zaangażowane w rozmowy i negocjacje windykacyjne oraz dla osób odpowiedzialnych za kontakty biznesowe z partnerami handlowymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia windykacja

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia windykacja

 

PROCES NEGOCJACJI WINDYKACYJNYCH, ETAPY

moduł 1 – szkolenie windykacja
 • Drabina windykacyjna;
 • Mechanizmy powstawania gier dłużników;

PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY Z DŁUŻNIKIEM

moduł 2 – szkolenie windykacja
 • O co należy zadbać przed przystąpieniem do windykacji;

KOMUNIKACJA Z DŁUŻNIKIEM TELEFONICZNIE, MAILOWO, LISTOWNIE, OSOBIŚCIE

moduł 3 – szkolenie windykacja
 • Zasady kontaktowania się z dłużnikami;
 • Rozmowa telefoniczna;
 • Diagnoza odpowiedzialności;

DIAGNOZA GIER I WYMÓWEK

moduł 4 – szkolenie windykacja
 • Podstawowe gry dłużników: „na czas”, „na biedę”, „na krwiopijcę”;

SKUTECZNE KONTR TAKTYKI

moduł 5 – szkolenie windykacja
 • Wykorzystanie analizy transakcyjnej do radzenia sobie z grami dłużników;

STOSOWANIE PRESJI I SANKCJI

moduł 6 – szkolenie windykacja
 • Możliwości stosowania presji;
 • Rodzaje sankcji i zasady stosowania;

ASERTYWNOŚĆ W WINDYKACJACH

moduł 7 – szkolenie windykacja
 • Radzenie sobie z emocjami;
 • Stawianie granic;
 • Zdarta płyta;

ZAWIERANIE SKUTECZNEJ UGODY

moduł 8 – szkolenie windykacja
 • Jak zawrzeć skuteczną ugodę;

EGZEKWOWANIE USTALEŃ

moduł 9 – szkolenie windykacja
 • Jak egzekwować wcześniejsze ustalenia;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 10 – szkolenie windykacja
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników