Dlaczego to szkolenie?

Wprowadzenie nowego produktu to jedna z form rozwoju firmy. Ze statystyk wynika, że znaczna większość wprowadzonych nowych produktów na rynek umiera, gdyż z reguły został popełniony jakiś błąd przy jego przygotowaniu, promocji, dystrybucji czy ustalaniu poziomu ceny. Znajomość i efektywna realizacja poszczególnych etapów wprowadzenia nowego produktu na rynek z pewnością przyczyni się do większych sukcesów rynkowych i tym samym oczekiwanych wzrostów zysków firmy.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące proces tworzenia nowych produktów.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia wprowadzenie nowego produktu na rynek

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia wprowadzenie nowego produktu na rynek

 

NOWY PRODUKT — DEFINICJE I RODZAJE

moduł 1 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek

PROCES OPRACOWYWANIA NOWEGO PRODUKTU

moduł 2– szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Poszukiwanie:
  • Źródła pomysłów;
  • Metody generowania pomysłów;
  • Architektura produktu/pozycjonowanie produktu;
  • Segmentacja klientów;
 • Selekcja:
  • Błędy selekcji;
  • Metoda 9 x tak;
 • Analiza ekonomiczna:
  • Cele polityki cenowej;
  • Metody ustalania ceny;
  • Analiza rentowności;
 • Realizacja:
  • Badania marketingowe: typy i charakterystyka;
  • Zagadnienia/pytania do badań marketingowych;
 • Komercjalizacja:
  • Lej marketingowo-sprzedażowy;
  • Korzyści dla klienta i kanału dystrybucji wg. Czk;
  • Kampania marketingowo-sprzedażowa;
 • Ewaluacja:
  • Analiza wskaźnikowa;
  • Diagram ishikawy —  diagram błędów;

ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE — OCHRONA PRAWNA PRZED PLAGIATEM

moduł 3 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek

CECHY UDANEGO PRODUKTU — HITU RYNKOWEGO

moduł 4 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek

PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ RYNKOWYCH NIEKTÓRYCH NOWYCH PRODUKTÓW

moduł 5 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników