Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie wiedzy na temat podprogowych zamówień publicznych tj. zamówień publicznych do 30 tys. Euro. Podczas szkolenia zostaną omówione najistotniejsze zagadnienia dotyczące udzielania zamówień tzw. podprogowych.

Cele tego szkolenia

  • Zamawiający i Wykonawcy pozyskają wiedzę dotyczącą zamówień tzw. podprogowych. Dowiedzą się o procedurze ich tworzenia, przebiegu oraz ewidencjonowaniu dokumentacji zamówień podprogowych. Poznają konsekwencje odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do „Zamawiających” i „Wykonawców” w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

 

DEFINICJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W KONTEKŚCIE WYŁĄCZENIA Z ART. 4 PKT. 8 PZP

moduł 1 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

ZAKAZ DZIELENIA ZAMÓWIEŃ NA CZĘŚCI

moduł 2 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro
  • Ustalenie wartości szacunkowej;

PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ DO KWOTY 30 TYS. EURO – KODEKS CYWILNY – ZASADA SWOBODY UMÓW I JEJ OGRANICZENIA

moduł 3 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

DOKUMENTACJA ZAMÓWIEŃ PODPROGOWYCH

moduł 4 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro
  • Rejestr zamówień podprogowych;

KONTROLA ZAMÓWIEŃ – PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

moduł 5 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

FORMY UMÓW

moduł 6 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro
  • Zasada pisemności;
  • Rodzaje i treści umów;
  • Podstawowe elementy stosowanych umów cywilnoprawnych;

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH – ZASADA OSZCZĘDNEGO I CELOWEGO WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

moduł 7 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro
  • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników