Dlaczego to szkolenie?

Emocje i stres są zasobem, który możesz świadomie używać tak, by wspierał Cię w realizacji celów. Jeżeli czujesz, że przez większość czasu coś tłumisz w sobie, zżera Cię stres, nieśmiałość, lub wybuchasz złością, mamy dla Ciebie dobre wiadomości - możesz nauczyć się rozpoznawać swoje emocje i wyrażać je na bieżąco tak, by budowały relacje, nawet jeśli Twoje uczucia są trudne i silne.

Cele tego szkolenia

 • Udoskonalisz umiejętności w zakresie zwiększenia samoświadomości, kontroli swoich emocji oraz empatii w kontaktach biznesowych;
 • Poznasz narzędzia służące rozwijaniu inteligencji emocjonalnej;
 • Wykształcisz umiejętności rozpoznawania i kierowania emocjami innych osób tak, by służyły osiąganiu celów firmy;
 • Wykształcisz umiejętności współdziałania z innymi w trudnym i stresującym środowisku pracy.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osób, które chciałyby lepiej i pełniej wykorzystywać swoją inteligencję emocjonalną w środowisku pracy;
 • Osób, które napotykają trudności w kontrolowaniu swoich emocji w sytuacjach stresowych, konfliktowych;
 • Osób pracujących w zespołach, mających kontakt z klientem, koordynujących pracę innych ludzi;
 • Osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania emocjami.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie emocjami

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie emocjami

 

ROLA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W BIZNESIE

moduł 1 – szkolenie zarządzanie emocjami
 • Odczytywanie potrzeb swoich i innych oraz panowanie nad emocjami jako baza:
  • Efektywności w zarządzaniu;
  • Udanych relacje interpersonalnych i owocnej współpracy;
  • Radzenia sobie ze stresem;

METODY SŁUŻĄCE ROZWIJANIU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

moduł 2 – szkolenie zarządzanie emocjami
 • Przekonania: funkcje przekonań;
 • Budowanie spójności wewnętrznej;
 • Rozwijanie zaufania do swoich odczuć;
 • Praca z systemem wartości:
  • Świadomość własnych wartości;
  • Samomotywowanie na poziomie wartości;
  • Wewnętrzny konflikt wartości – rozwiązywanie;
  • Przebudowa systemu wartości;
 • Odkrywanie wartości rozmówcy;
 • Sposoby i rola komunikacji w codziennej współpracy w zespole;
 • Nauka empatii drogą do współpracy;

PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY DZIAŁANIA I PRAWA TWÓRCZEGO WPŁYWU

moduł 3 – szkolenie zarządzanie emocjami
 • Prawo własnego wyboru;
 • Prawo publicznej deklaracji;
 • Prawo zmiany obrazu siebie;
 • Prawo wzajemności zachowań;
 • Prawo wzajemności emocjonalnej;

TYPY OSOBOWOŚCI A Inteligencja emocjonalna, POTRZEBY EMOCJONALNE   I LOGICZNE KAŻDEGO TYPU OSOBOWOŚCI (TYPOLOGIA MBTI)

moduł 4 – szkolenie zarządzanie emocjami
 • Ekstrawersja – Introwersja;
 • Myślenie – Odczuwanie;
 • Poznanie – Intuicja;
 • Osądzanie – Obserwacja;

RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI I DOŚWIADCZENIAMI PODCZAS ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I W CODZIENNEJ PRACY ZAWODOWEJ

moduł 5 – szkolenie zarządzanie emocjami
 • Sposoby na dyskusję z wyłączeniem negatywnych emocji;
 • Rozpoznanie mechanizmów tworzących negatywne emocje;
 • Rozpoznanie czynników zniekształcających postrzeganie rzeczywistości;
 • Dobór indywidualnych czynników do strategii dystansowania się od negatywnych doświadczeń;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie zarządzanie emocjami
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników