Dlaczego to szkolenie?

Podczas szkolenia Uczestnikom zostanie przekazana wiedza na temat planowania finansowego, krótko i długoterminowego. Zaprezentowane zostaną narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu strategicznym, w tym metody wyceny ryzyka i metody badania opłacalności projektów. Szkolenie pozwala na aktualizację wiedzy na temat instrumentów służących zapewnieniu środków na rozwój i inwestycje dla MŚP.

Cele tego szkolenia

 • Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy odnośnie narzędzi i instrumentów finansowych z jakich korzystają przedsiębiorstwa przy zarządzaniu swoimi finansami.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie finansów przedsiębiorstw.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza

 

Dzień 1

 

PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ

moduł 1 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Cele przygotowywania modeli finansowych;
 •  Etapy opracowywania modeli finansowych;
 •  Planowanie operacyjne – krótkoterminowe;
 •  Planowanie kapitałowe – długoterminowe;
 •  Wdrożenie planowania w przedsiębiorstwie;
 •  Metody kontroli planów;
 •  Porównanie budżetów różnych firm z sektora MŚP;
 •  Case study – tworzenie modelu finansowego firmy;

ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

moduł 2 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Rodzaje ryzyk;
 • Analiza wrażliwości;
 • Analiza scenariuszy;
 • Analiza SWOT;
 • Case study;

Dzień 2

 

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW

moduł 3 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 •  Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych;
 •  Zmiana wartości pieniądza w czasie;
 •  Wyznaczanie WACC;
 •  Case study;

ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI (BEP)

moduł 4 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Co to jest próg rentowności;
 •  Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji jedno – asortymentowej;
 •  Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji wielo – asortymentowej;
 •  Analiza progu rentowności;
 •  Case study;

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

moduł 5 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 •  Analiza pionowa i pozioma;
 •  Analiza wskaźnikowa;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników