szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie to ma na celu udoskonalenie umiejętności rozwiązywania i diagnozowania konfliktów oraz usprawnienie funkcjonowania podczas konfliktu. Jeżeli w codziennym życiu, pracy jesteś narażony na ich występowanie, zapraszamy Cię na nasze szkolenie.

Cele tego szkolenia

 • Udoskonalisz umiejętności diagnozowania konfliktów;
 • Usprawnisz własne funkcjonowanie w sytuacji konfliktu;
 • Rozwiniesz umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów;
 • Poznasz pułapki oraz najczęściej popełniane błędy w rozwiązywaniu konfliktów.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób, które w codziennych relacjach zawodowych są narażone na występowanie konfliktów i nieporozumień w kontaktach z innymi ludźmi, osób pracujących w zespołach, mających kontakt z klientem, koordynujących pracę innych ludzi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie konfliktem w zespole

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie konfliktem w zespole

 

DIAGNOZA SYTUACJI W ZESPOLE

moduł 1 – szkolenie  zarządzanie konfliktem w zespole
 • Diagnozowanie sytuacji w zespole;

KONFLIKT – PRZYCZYNY, ŹRÓDŁA, MECHANIZM POWSTAWANIA, ZAPOBIEGANIE

moduł 2 – szkolenie  zarządzanie konfliktem w zespole
 • Pułapki w podejściu do konfliktów;
 • Błędy w rozwiązywaniu konfliktów;

TYP OSOBOWOŚCI A ŹRÓDŁA, PODEJŚCIE I SPOSÓB DZIAŁANIA W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ

moduł 3 – szkolenie  zarządzanie konfliktem w zespole
 • Od czego powinien zależeć sposób działania w sytuacji konfliktowej;

METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

moduł 4 – szkolenie  zarządzanie konfliktem w zespole
 • Mediacje;
 • Negocjacje;
 • Arbitraż;

KOMUNIKACJA W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ

moduł 5 – szkolenie  zarządzanie konfliktem w zespole
 • Rozwiązania sytuacji konfliktowych w zespole;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie  zarządzanie konfliktem w zespole
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników