Szkolenie zarządzanie stresem szkolenie z zarządzania stresem

Dlaczego to szkolenie?

Zarządzanie projektami marketingowymi to filozofia organizacyjna zaadaptowana przez działy marketingu do realizacji swoich celów. W ramach zajęć uczestnicy poznają skuteczną metodologię zarządzania projektami marketingowymi, narzędzia i procesy poprawiające efektywność osobistą oraz realizowanych zadań.

Cele tego szkolenia

  • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące zarządzanie projektami marketingowymi.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Właściciele mikro i małych firm;
  • Specjaliści ds. marketingu;
  • Specjaliści ds. komunikacji (PR);
  • Kierownicy działów marketingu;
  • Kierownicy działów sprzedaży;
  • Brand manager’owie;
  • Product manager’owie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

 

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJI

moduł 1 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi

PODZIAŁ RÓL I OBOWIĄZKÓW/PRACY (LIDER VS CZŁONKOWIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO)

moduł 2 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi

ZADANIA LIDERA: USTALANIE CELÓW I ZADAŃ DLA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO, MOTYWOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO, KONTROLA I NADZÓR NAD POSTĘPEM PRAC, DZIAŁANIE METODYCZNE BEZ WZGLĘDU NA ZAUFANIE

moduł 3 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi

HARMONOGRAM PRAC: USTALENIE ZAKRESU PRAC, ODPOWIEDZIALNOŚCI I OSADZENIE W CZASIE, WYKRESY GANTA

moduł 4 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi

SPOTKANIA ROBOCZE (KICK OFF MEETINGS) LIDERA Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM: CZAS TRWANIA, AGENDA, NOTATKA ZE SPOTKANIA

moduł 5 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi

KOMUNIKACJA W ZESPOLE PROJEKTOWYM: INFORMACJA ZWROTNA, BIEŻĄCE RZECZOWE ROZMOWY, MÓWIENIE WPROST, INTERESY VS STANOWISKA, RAPORTOWANIE, WIEDZA VS ZAKŁADANIE, KOMUNIKACJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

moduł 6 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników