Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie realizowane jest poprzez połączenie pasywnego i aktywnego w nim uczestnictwa. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy, maksymalnie 5-cio osobowe zespoły. W trakcie szkolenia uczestnicy, w zespołach, rozwiązują w ograniczonym czasie, realne problemy związane z omawianymi aspektami zarządzania projektem obejmujące m.in. przygotowanie założeń projektu, analizy finansowej, struktury projektu, planu projektu, analiza ryzyka projektu.

Cele tego szkolenia

Uczestnicy w trakcie szkoleń powinni rozwinąć podstawowe umiejętności i kompetencje z dziedziny zarządzania projektami i zdobyć wiedzę potrzebną by z powodzeniem realizować projekty.Po szkoleniu będą:
 • Rozpoznawać kluczowe elementy efektywnego zarządzania projektem;
 • Zdawać sobie sprawę i rozumieć różne role członków zespołu zarządzania projektem;
 • Rozumieć reguły i zasady rządzące każdą z faz zarządzania projektem;
 • Rozumieć potrzebę zarządzania ryzykiem i zmianą w projekcie;
 • Rozmawiać wspólnym językiem projektowym.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób pełniących funkcje kierowników projektów oraz pracujących w projektach.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektami

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie projektami

 

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

moduł 1 – szkolenie zarządzanie projektami
 • Podstawowe pojęcia związane z projektem i zarządzaniem projektami;
 • Przegląd najważniejszych metodyk projektowych;

INICJOWANIE PROJEKTU

moduł 2 – szkolenie zarządzanie projektami
 • Dlaczego tworzymy założenia projektu?
 • Informacje potrzebne do prawidłowego zainicjowania projektu;
 • Analiza finansowa jako podstawa uzasadnienia biznesowego;
 • Ludzie i komunikacja w projekcie;

PLANOWANIE PROJEKTU

moduł 3 – szkolenie zarządzanie projektami
 •  Struktura zarządzania projektem;
 •  Budowanie zespołu projektowego;
 •  Proces planowania projektu;

REALIZACJA PROJEKTU

moduł 4 – szkolenie zarządzanie projektami
 •  Rola kierownictwa projektu w trakcie realizacji;
 •  Raportowanie w projekcie;
 •  Sterowanie zmianą;
 •  Jakość w projekcie;
 •  Zarządzanie ryzykiem;
 •  Zarządzanie zagadnieniami;

ZAMYKANIE PROJEKTU

moduł 5 – szkolenie zarządzanie projektami
 •  Przygotowanie projektu do zamknięcia;
 •  Formalne zamknięcie projektu;
 •  Realizowanie korzyści biznesowych;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie zarządzanie projektami
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników