Dlaczego to szkolenie?

Program 5S to grupa technik promujących organizację miejsca pracy na produkcji, zapewniających przynależność do wymaganych standardów i tworzących chęć do ciągłego usprawniania. 5S pozwala na redukcję kosztów oraz maksymalizację zysków poprzez doskonałe zarządzanie każdym stanowiskiem pracy w łańcuchu wytwarzania. To metoda systematycznego uczenia się dyscypliny, standaryzacji i dążenia do perfekcji. Stąd szkolenie, obok narzędzia 5S, zaznajomi Uczestników z narzędziem kaizen, skorelowanym z 5S, głównie w aspekcie indywidualnych usprawnień na stanowiskach pracy oraz zespołowego wypracowania usprawnień przy wdrożeniu zasady 5S w firmie.

Cele tego szkolenia

  • Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności wdrożenia i zarządzania programem 5S, a także radzenia sobie z najczstszymi problemami wynikającymi z wdrożenia.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla chcących wdrażać i zarządzać lepszą organizację pracy 5S.;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektem 5S

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie projektem 5S

 

PREZENTACJA UCZESTNIKOM CELÓW SZKOLENIA

moduł 1 – szkolenie zarządzanie projektem 5S

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ SZKOLENIA – DYSKUSJA MODEROWANA

moduł 2 – szkolenie zarządzanie projektem 5S

SYSTEM 5S

moduł 3 – szkolenie zarządzanie projektem 5S
  • Najważniejsze pojęcia i definicje;
  • Pokazanie korzyści płynących prawidłowego wdrożenia i stosowania;

PRZEDSTAWIENIE PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ WDROŻONYCH W INNYCH FIRMACH

moduł 4 – szkolenie zarządzanie projektem 5S
  • Zdjęcia „przed” i „po”;
  • Teledysk – studium przypadku;

UŚWIADOMIENIE, ŻE 5S TO NIE AKCJA, A CIĄGŁE DZIAŁANIE – PDCA

moduł 5 – szkolenie zarządzanie projektem 5S
  • Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze;
  • Audit 5S;
  • Przełamywanie strachu przed zmianą – zmiana świadomości;

ZAPLANOWANIE WDROŻENIA PROJEKTU 5S

moduł 6 – szkolenie zarządzanie projektem 5S

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie zarządzanie projektem 5S
  • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników