Szkolenie Ocena okresowa

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie jest okazją do dokonania analizy sytuacji we własnej firmie oraz do podjęcia działań doskonalących funkcjonujący system zarządzania zapasami.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat zarządzania zapasami;
 • Zaprezentowanie roli służb logistycznych w planowaniu poziomu zapasów w firmie.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane do wszystkich zainteresowanych zaprezentowaną tematyką szkolenia.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie zapasami

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia szkolenia zarządzanie zapasami

 

CELE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI

moduł 1 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami
 •  Definicje i klasyfikacja zapasów;
 •  Czynniki sprzyjające gromadzeniu zapasów;
 •  Koszty zapasów;
 •  Zapasy o popycie niezależnym i zależnym;
 •  Zapas bezpieczeństwa a poziom obsługi klienta;
 •  Zarządzania zapasami o popycie niezależnym;

EKONOMICZNA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA (EOQ)

moduł 2 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

PUNKT PONOWNEGO ZAMAWIANIA (ROP)

moduł 3 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

METODA STAŁEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA

moduł 4 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

METODY KONTROLI

moduł 5 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami
 • Metoda kontroli okresowej;
 • Metoda kontroli ciągłej;

METODA ZAPASU JEDNO OKRESOWEGO

moduł 6 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

EKONOMICZNE WSKAŹNIKI OBROTU ZAPASEM

moduł 7 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami
 • Matryca ABC/XYZ;
 • Klasyfikacja zapasów metodą ABC i XYZ;
 • Wykorzystanie metody abc/xyz jako narzędzia wspomagającego;

Zarządzanie zapasami

moduł 7 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

ZAKUPY ZAOPATRZENIOWE W SYSTEMIE JUST-IN-TIME

moduł 8 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

WPŁYW DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZAPASÓW NA INNE OGNIWA W ŁAŃCUCHU DOSTAW

moduł 8 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

APLIKACJE WSPOMAGAJĄCE Zarządzanie zapasami – PRZYKŁADY

moduł 9 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 10 – szkolenie szkolenia zarządzanie zapasami
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników