Dlaczego to szkolenie?

Szkolenia z obszaru zarządzania poświęcone są doskonaleniu umiejętności kierowania ludźmi. Na tym szkoleniu dowiesz się jak radzić sobie z kryzysem, jak zarządzać ludźmi podczas kryzysu i udoskonalisz umiejętność komunikowania się w sytuacjach trudnych.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz umiejętności zespołowego radzenia sobie z kryzysem;
 • Udoskonalisz umiejętności podejmowania decyzji i komunikowania się w trudnych sytuacjach;
 • Poznasz metody radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • Poznasz metody radzenia sobie ze stresem.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Dyrektorów;
 • Prezesów;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej

 

ISTOTA KRYZYSU

moduł 1 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Typowe sytuacje kryzysowe w firmie;
 • Podejście do kryzysu;

ZARZĄDZANIE LUDŹMI W KRYZYSIE

moduł 2 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Możliwe reakcje pracowników w kryzysie;
 • Reagowanie w przypadku konfliktu;

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI W STRESIE

moduł 3 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Obszary odpowiedzialności;
 • Wyznaczanie priorytetów;
 • Weryfikacja planu działania;

KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI W SYTUACJI KRYZYSU

moduł 4 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Pułapki wydawania poleceń;
 • Feedback pozytywny i negatywny;
 • Wyrażanie niezadowolenia;
 • Przepływ informacji;
 • Doskonalenie umiejętności oceny sytuacji;
 • Kształtowanie klarownego sposobu wypowiadania się;
 • Rola pytań i aktywnego słuchania dla efektywności komunikacji;

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

moduł 5 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Oczekiwania ludzi o różnych tożsamościach;
 • Typowe gry i manipulacje pomiędzy przełożonym a pracownikiem;
 • Modelowanie pozytywne;
 • Metody twórczego wpływu;

RADZENIE SOBIE Z PRESJĄ, ATAKIEM I MANIPULACJĄ

moduł 6 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Zasady radzenia sobie z presją, atakiem i manipulacją;

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE LOGICZNYM, EMOCJONALNYM I FIZYCZNYM

moduł 7 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Zasady radzenia sobie ze stresem na poziomie logicznym, emocjonalnym i fizycznym;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników