Dlaczego to szkolenie?

Szkolenia z obszaru zarządzania poświęcone są doskonaleniu umiejętności kierowania ludźmi. Każdy menedżer kiedyś zmierzy się z potrzebą zmiany w kierowanej przez siebie firmie. Zrozumienie, jak się zarządza zmianą, jak się powinno wprowadzać zmiany, jakie czynniki sprzyjają osiąganiu sukcesu we wprowadzaniu zmian, jest bardzo ważne w zarządzaniu. Jeżeli więc Twoja firma szykuje się do wprowadzenia zmian lub jest już w ich trakcie - przygotuj się i Ty, podczas naszego szkolenia.

Cele tego szkolenia

 • Określisz własny styl przywództwa;
 • Nauczysz się właściwego podejścia do kierowania ludźmi w różnych sytuacjach;
 • Poznasz etapy podejmowania decyzji;
 • Określisz kluczowe obszary do rozwoju osobistego lidera;
 • Dowiesz się jak skutecznie motywować, delegować i komunikować się z członkami zespołu.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby kierujące pracą zespołów;
 • Kierowników;
 • Dyrektorów.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie zmianą

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie zmianą

 

PROCES ZMIAN W ORGANIZACJI

moduł 1 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rodzaje zmian w organizacji;
 • Podejście do zmiany;
 • Czynniki wymuszające zmiany w organizacji;
 • Znaczenie i wpływ zmian na działalność organizacji i jej pracowników;
 • Osiąganie gotowości na zmiany – rola menedżera i motywacja do zmian;

ROLA MENADŻERA W PROCESIE ZMIAN

moduł 2 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rola menedżera w stymulowaniu zmian;
 • Budowanie wspólnej wizji i systemu wartości;
 • Grupowe rozwiązywanie problemów;
 • Zasady kontrolowania pracowników podczas implementowania zmian;

ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZMIAN

moduł 3 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Film „Kto zabrał mój ser”;
 • Możliwe reakcje na zmiany;
 • Etapy reakcji na zmianę;

BUDOWANIE POZYTYWNEGO NASTAWIENIA MENADŻERA I PRACOWNIKA DO ZMIAN W ORGANIZACJI

moduł 4 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Znaczenie innowacji a strategia organizacji – co by było, gdyby… organizacja się nie zmieniała?;
 • Stereotypy – tajemnica braku sukcesu i przyczyna oporu;
 • Siła przyzwyczajeń i ich konsekwencje;
 • Dlaczego „lepiej” nic nie zmieniać – typowe przyczyny oporu przed zmianą;
 • Obawy i korzyści płynące ze zmian;
 • Modelowanie skutecznej postawy;
 • Strategie podejścia do zmian i trudnych sytuacji:
  • K – sposób na porażkę
  • D – kreatywność bez konsekwencji;
  • L – skuteczność w działaniu;
  • M – indywidualne mistrzostwo;
 • Rodzaje emocji wywołanych przez zmiany;
 • Odruchowe reakcje w odpowiedzi na zmianę;
 • Radzenie sobie z lękiem przed nieznanym;
 • Weryfikacja własnego stanowiska wobec zmiany;
 • Obranie nowej drogi;
 • Specyfika budowania skutecznych strategii i eliminowania destrukcyjnych – u siebie i pracownika;

EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE ZMIAN PRACOWNIKOM

moduł 5 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rola komunikacji w sytuacji wprowadzania zmian;
 • Typowe błędy w komunikacji;
 • Sposoby komunikacji budujące wsparcie dla dokonywanych zmian;
 • Identyfikacja nowych celów i przedstawianie ich pracownikom;
 • Strategie informowania pracowników podczas wprowadzania zmian;
 • Rola wsparcia pracowników podczas zmian;

SŁOWNICTWO MENEDŻERA

moduł 6 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rodzaje pytań pomocnych menedżerowi: motywowanie przez pytania, pytania kierujące uwagę, pułapki zadawania pytań;
 • Rodzaje słuchania i ich specyfika;
 • Zarządzanie słowem: wpływ sposobu formułowania zdań na osiągane efekty, zwroty motywujące i demotywujące;
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;

MINIMALIZOWANIE OPORU PRACOWNIKÓW PRZECIWKO ZMIANOM

moduł 7 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Psychologiczne i socjologiczne źródła oporu wobec zmian;
 • Metody rozpoznawania źródeł oporu wobec zmian i postaw pracowników;
 • Różne formy przejawiania się oporu (krytykanctwo, konformizm, bunt, bierność, odrzucenie);
 • Sposoby postępowania w sytuacji wystąpienia oporu;
 • Metody przezwyciężania lęku przed nieznanym;
 • Radzenie sobie ze stresem własnym oraz pracowników w sytuacji wprowadzania zmian;

TWÓRCZE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW DO ZMIAN

moduł 8 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Dynamika grupy a proces zmian;
 • Metody motywowania pracowników – pobudzanie do zmian;
 • Wywieranie wpływu na ludzi;
 • Motywowanie poprzez ustalanie celów;
 • Prawa twórczego wpływu w motywowaniu (m.in. prawo własnego wyboru, prawo publicznej deklaracji, prawo wzajemności zachowań, prawo kontrastu, prawo konsekwencji);

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników