• Nazwa szkolenia
 • Kategoria
 • Data szkolenia
 • Cena netto/os
 • Szkolenie Przywództwo
  szkolenia z zarządzania
  28.05.2018 - 29.05.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Przywództwo
  szkolenia z zarządzania
  12.04.2018 - 13.04.2018
  1390 PLN