• Nazwa szkolenia
 • Kategoria
 • Data szkolenia
 • Cena netto/os
 • Szkolenie Sprzedaż w formie Poligonu Handlowego
  Szkolenia handlowe
  23.02.2018
  1090 PLN
 • Szkolenie Reforma RODO w Dziale Kadr
  Szkolenia z HR
  23.02.2018
  790 PLN
 • Szkolenie Nowoczesny magazyn
  Szkolenia logistyka
  26.02.2018 - 27.02.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Prezentacje i wystąpienia publiczne
  Szkolenia z prezentacji
  26.02.2018 - 27.02.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie stresem
  Szkolenia rozwojowe
  26.02.2018 - 27.02.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie projektami marketingowymi
  Szkolenia marketingowe
  27.02.2018 - 28.02.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
  Szkolenia z HR
  27.02.2018 - 28.02.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Negocjacje w formie Poligonu Negocjacyjnego
  Szkolenia z negocjacji
  28.02.2018
  1090 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie sprzedażą
  szkolenia z zarządzania
  28.02.2018 - 01.03.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Udostępnianie informacji publicznej
  Szkolenia prawne
  28.02.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność
  Szkolenia projekty i fundusze
  01.03.2018 - 02.03.2018
 • Szkolenie Zarządzanie projektem 5S
  Szkolenia logistyka
  01.03.2018 - 02.03.2018
  1690 PLN
 • Szkolenie Asertywność
  Szkolenia rozwojowe
  01.03.2018 - 02.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie rekrutacja i selekcja
  Szkolenia z HR
  01.03.2018 - 02.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Komunikacja kryzysowa
  szkolenia z zarządzania
  01.03.2018 - 02.03.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
  Szkolenia projekty i fundusze
  05.03.2018 - 06.03.2018
  1490 PLN
 • Szkolenie Reklamacje po nowelizacji
  Szkolenia prawne
  05.03.2018 - 06.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Planowanie finansowe w jednostce budżetowej
  Szkolenia budżetowe
  07.03.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego
  Szkolenia administracyjne
  07.03.2018
  790 PLN
 • Szkolenie Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  Szkolenia finansowe
  08.03.2018 - 09.03.2018
  1490 PLN
 • Szkolenie Rozwiązywanie konfliktów
  szkolenia z zarządzania
  08.03.2018 - 09.03.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Kontrola i audyt zamówień publicznych
  Szkolenia zamówienia publiczne
  08.03.2018 - 09.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Ocena okresowa
  Szkolenia z HR
  08.03.2018 - 09.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
  Szkolenia finansowe
  12.03.2018 - 13.03.2018
  1490 PLN
 • Szkolenie Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
  Szkolenia z HR
  12.03.2018 - 13.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Pozyskiwanie funduszy europejskich
  Szkolenia projekty i fundusze
  12.03.2018 - 13.03.2018
 • Szkolenie Telemarketing
  Szkolenia handlowe
  12.03.2018 - 13.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami
  Szkolenia menedżerskie
  12.03.2018 - 14.03.2018
  2400 PLN
 • Szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze
  Szkolenia prawne
  14.03.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
  Szkolenia administracyjne
  14.03.2018
  790 PLN
 • Szkolenie Inteligencja emocjonalna
  Szkolenia rozwojowe
  14.03.2018
  990 PLN
 • Szkolenie Negocjacje zakupowe
  Szkolenia z negocjacji
  15.03.2018 - 16.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Etyka w biznesie
  Szkolenia rozwojowe
  15.03.2018 - 16.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Delegowanie zadań w zespole
  szkolenia z zarządzania
  15.03.2018 - 16.03.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole
  Szkolenia z komunikacji
  19.03.2018 - 20.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Strategiczne zarządzanie płynnością finansową
  Szkolenia finansowe
  19.03.2018 - 20.03.2018
  1490 PLN
 • Szkolenie Train The Trainer
  Szkolenia z HR
  19.03.2018 - 21.03.2018
  2400 PLN
 • Szkolenie ABC prawa zamówień publicznych
  Szkolenia zamówienia publiczne
  19.03.2018 - 20.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Sprzedaż w formie Poligonu Handlowego
  Szkolenia handlowe
  20.03.2018
  1090 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie ludźmi w formie Poligonu Menedżerskiego
  Szkolenia menedżerskie
  21.03.2018
  1190 PLN
 • Szkolenie Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
  Szkolenia prawne
  21.03.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Obsługa klienta w formie Poligonu Handlowego
  Szkolenia handlowe
  21.03.2018
  1090 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie zespołem
  szkolenia z zarządzania
  21.03.2018 - 22.03.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Jak prowadzić komunikację w social media?
  Szkolenia z komunikacji
  21.03.2018
  890 PLN
 • Szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
  Szkolenia prawne
  21.03.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Profesjonalna obsługa klienta
  Szkolenia handlowe
  22.03.2018 - 23.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Reforma RODO w Dziale Kadr
  Szkolenia z HR
  22.03.2018
  790 PLN
 • Szkolenie Komunikacja interpersonalna
  Szkolenia rozwojowe
  26.03.2018 - 27.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Negocjacje w formie Poligonu Negocjacyjnego
  Szkolenia z negocjacji
  26.03.2018
  1090 PLN
 • Szkolenie Wydawanie decyzji administracyjnych KPA
  Szkolenia prawne
  26.03.2018 - 27.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Wprowadzenie nowego produktu na rynek
  Szkolenia marketingowe
  26.03.2018 - 27.03.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Motywowanie pracowników
  szkolenia z zarządzania
  26.03.2018 - 27.03.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Prezentacje w formie Poligonu Prezentacyjnego
  Szkolenia z prezentacji
  28.03.2018
  1090 PLN
 • Szkolenie Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
  Szkolenia rozwojowe
  28.03.2018
  990 PLN
 • Szkolenie Zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.
  Szkolenia podatkowe
  28.03.2018
  790 PLN
 • Szkolenie Udostępnianie informacji publicznej
  Szkolenia prawne
  28.03.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
  Szkolenia finansowe
  29.03.2018 - 30.03.2018
  1490 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie stresem
  Szkolenia rozwojowe
  29.03.2018 - 30.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Negocjacje handlowe
  Szkolenia z negocjacji
  29.03.2018 - 30.03.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Savoir-vivre i elegancja w biznesie
  Szkolenia rozwojowe
  30.03.2018
  850 PLN
 • Szkolenie Telemarketing w formie Poligonu Handlowego
  Szkolenia handlowe
  30.03.2018
  1090 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie zmianą
  szkolenia z zarządzania
  09.04.2018 - 10.04.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanie
  szkolenia z zarządzania
  09.04.2018 - 10.04.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Prognozowanie, monitorowanie i badanie efektywności szkoleń
  Szkolenia z HR
  09.04.2018 - 10.04.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Ochrona danych osobowych
  Szkolenia prawne
  09.04.2018 - 10.04.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie kryzysem w social media
  Szkolenia marketingowe
  11.04.2018
  890 PLN
 • Szkolenie Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
  Szkolenia budżetowe
  11.04.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Komunikacja z klientem
  Szkolenia z komunikacji
  11.04.2018
  990 PLN
 • Szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
  Szkolenia z HR
  11.04.2018 - 12.04.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Prezentacje i wystąpienia publiczne
  Szkolenia z prezentacji
  12.04.2018 - 13.04.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie czasem
  Szkolenia rozwojowe
  12.04.2018 - 13.04.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
  Szkolenia finansowe
  12.04.2018 - 13.04.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Przywództwo
  szkolenia z zarządzania
  12.04.2018 - 13.04.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Strategia marketingowa
  Szkolenia marketingowe
  12.04.2018 - 13.04.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Budowanie i zarządzanie wizerunkiem medialnym
  Szkolenia marketingowe
  16.04.2018 - 17.04.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
  Szkolenia projekty i fundusze
  16.04.2018 - 17.04.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki
  Szkolenia rachunkowe
  18.04.2018
  790 PLN
 • Szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
  Szkolenia administracyjne
  18.04.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Reklamacje i obsługa trudnego klienta
  Szkolenia handlowe
  19.04.2018 - 20.04.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
  Szkolenia finansowe
  19.04.2018 - 20.04.2018
  1490 PLN
 • Szkolenie Nowoczesny magazyn
  Szkolenia logistyka
  19.04.2018 - 20.04.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  Szkolenia prawne
  19.04.2018 - 20.04.2018
  1490 PLN
 • Szkolenie Reforma RODO w Dziale Kadr
  Szkolenia z HR
  19.04.2018
  790 PLN
 • Szkolenie Techniki sprzedaży i psychologia klienta
  Szkolenia z negocjacji
  23.04.2018
  990 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie projektami marketingowymi
  Szkolenia marketingowe
  23.04.2018 - 24.04.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Ocena okresowa
  Szkolenia z HR
  23.04.2018 - 24.04.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie projektem 5S
  Szkolenia logistyka
  25.04.2018 - 26.04.2018
  1690 PLN
 • Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Szkolenia prawne
  25.04.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Planowanie finansowe w jednostce budżetowej
  Szkolenia budżetowe
  25.04.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Komunikacja kryzysowa
  szkolenia z zarządzania
  26.04.2018 - 27.04.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie sprzedażą
  szkolenia z zarządzania
  26.04.2018 - 27.04.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Asertywność
  Szkolenia rozwojowe
  26.04.2018 - 27.04.2018
  1290 PLN