Dlaczego warto wybrać Szkolenie Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

 

Czy po styczniowej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, osoba dotychczas pełniąca funkcję ABI może pełnić ją nadal?

Za złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych grożą bardzo wysokie kary. Oprócz kar finansowych można również ponieść odpowiedzialność karną.

Jeśli zależy Ci na tym, żeby pozyskać niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i wprowadzanych zmian w sposób zwięzły, a przy tym ciekawy i przekazywany od strony praktycznej – zapraszamy na szkolenie.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Kogo zapraszamy na Szkolenie Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

 • Szkolenie kierowane jest do najszerszej grupy Administratorów Danych Osobowych (ADO) Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów, Marszałków Województw, Dyrektorów szkół, przedszkoli, zespołów szkół, Dyrektorów CKU, ZDZ, ROPS, PCPR, MOPS, GOPS, DPS) oraz do osób, które już pełnią funkcje (lub mogą zostać powołani) Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Administratorów Systemów Informatycznych (ASI) oraz do osób, które w codziennej pracy są zobowiązane do ochrony danych osobowych, ochrony informacji czy też przeprowadzania wewnętrznych audytów bezpieczeństwa informacji.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI). 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI).
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

ŹRÓDŁA PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PO NOWELIZACJI (TJ. PO 01.01.2015R.)

moduł 1 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

PODSTAWY PRAWNE POWOŁANIE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI)

moduł 2 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Jak to prawidłowo zrobić w jednostce organizacyjnej (szkoła, urząd, firma);
 • Obowiązek zgłaszania/powołania i odwołania ABI do GIODO;

KRYTERIA WYBORU, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ ABI PO ZMIANIE PRZEPISÓW

moduł 3 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Korzyści dla Administratora Danych Osobowych (ADO) w związku z wyznaczeniem ABI, m.in. możliwość powołania zastępcy ABI;

PRAWIDŁOWE UMIEJSCOWIENIE ABI W STRUKTURZE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PO ZMIANACH. BEZPOŚREDNIA PODLEGŁOŚĆ ABI WZGLĘDEM ADO PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE ZMIAN WPROWADZONYCH USTAWĄ DEREGULACYJNĄ

moduł 4 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI, ROZSZERZONE O ZMIANY W USTAWIE I AKTACH WYKONAWCZYCH

moduł 5 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

NOWOŚĆ − NIEZALEŻNOŚĆ ABI W CZASIE SPRAWDZENIA REALIZACJI PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH U ADMINISTRATORA DANYCH, KTÓRY GO POWOŁAŁ

moduł 6 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

TWORZENIE PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI W ZAKRESIE:

moduł 7 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Polityki bezpieczeństwa;
 • Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych;
 • Upoważnienia do przetwarza danych;
 • Oświadczenia o zachowaniu danych w poufności oraz zapoznaniu się z przepisami;
 • Ewidencji osób do przetwarzania danych osobowych;
 • Rejestracji zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych prowadzonej przez ABI – nowy obowiązek;
 • Rocznego raportu (sprawozdania) przedstawianego administratorowi danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Rejestr incydentów, itp.;

ROLA I ZADANIA ABI W ZWIĄZKU Z LEGALNOŚCIĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH, KSIĘGOWOŚCI ORAZ  DANYCH KLIENTÓW

moduł 8 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

UMOWY POWIERZENIA

moduł 9 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • W jakich przypadkach należy umowę zawrzeć i co powinno się w niej znaleźć (odpowiednia klauzula);
 • Jaka jest rola ABI podczas zawierania takiej umowy?

UDOSTĘPNIENIE DANYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM (SĄD, POLICJA, PROKURATURA, KURATORIUM, ORGAN PROWADZĄCY, OSOBY FIZYCZNE) − PODSTAWY PRAWNE, ZASADY, KATEGORIE UPRAWNIONYCH ORGANÓW

moduł 1 0- szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 12 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Organom władzy publicznej;
 • Upoważnionym na podstawie ustawy;

OBOWIĄZEK REJESTRACJI ZBIORÓW DANYCH W GIODO – JAK ZGŁASZAĆ ZBIORY, KIEDY I JAK TO ROBIĆ? − OMÓWIENIE ZMIAN ART. 40 POSZERZONY O PROWADZENIE REJESTRU ABI PRZEZ GIODO

moduł 13 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI

moduł 14 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

ABI W CZASIE KONTROLI GIODO – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

moduł 1 5 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Korespondencja;
 • Obsługa kontroli;
 • ABI jako kontroler na zlecenie GIODO;

CZY WARTO WYZNACZAĆ ABI? ARGUMENTY „ZA I PRZECIW”

moduł 16 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Podsumowanie i zakończenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

moduł 17 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia;

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Rafał Andrzejewski