Dlaczego warto wybrać Szkolenie Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie?

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz strategicznych pracowników firmy. Zagadnienia poruszane na szkoleniu pozwolą Uczestnikom na realizację celów przedsiębiorstwa poprzez budżetowanie i kontrolę kosztów, przygotowanie budżetów elastycznych zasobów oraz zastosowanie najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 12.04.2018 - 13.04.201805.06.2018 - 06.06.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Kogo zapraszamy na Szkolenie Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie strategii i planowania finansowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

 

POJĘCIE I ISTOTA CONTROLLINGU JAKO SYSTEMU STEROWANIA WYNIKAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 1 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

ROLA RACHUNKU KOSZTÓW W CONTROLLINGU FINANSOWYM

moduł 2 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Co to jest rachunek kosztów;
 •  Prognozowanie kosztów;
 •  Nowoczesne rachunki kosztów;

BUDŻET FINANSOWY JAKO INSTRUMENT CONTROLLINGU FINANSOWEGO

moduł 3 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Pojęcie i istota budżetowania;
 •  Rodzaje i funkcje budżetowania;
 •  Budżetowanie operacyjne;
 •  Budżetowanie kapitałowe;
 •  Wdrożenie budżetowania w przedsiębiorstwie;

CASE STUDY – PRZYGOTOWANIE BUDŻETU OPERACYJNEGO I KAPITAŁOWEGO

moduł 4 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie prognozy przychodów;
 • Przygotowanie prognozy kosztów;
 • Przygotowanie prognozy nakładów inwestycyjnych;
 • Przygotowanie prognozy źródeł finansowania;
 • Połączenie budżetów w sprawozdania finansowe pro forma.

SYSTEM KONTROLI BUDŻETÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

moduł 5 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

moduł 6 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Metody wyznaczania przepływów pieniężnych (FCFF, FCFE);
 •  Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy;
 •  Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, MIRR, DPB, PP);
 •  Wyznaczanie WACC (średniego ważonego kosztu kapitału);
 •  Wyznaczanie wartości rezydualnej;

WSTĘPNA ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

moduł 7 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Analiza pionowa i pozioma:
  • dynamika, tempo a struktura bilansu i rachunku zysków;
 •  Analiza cash flow;
 •  Analiza wskaźnikowa:
  • zasady tworzenia i interpretacja podstawowych wskaźników;
  • wskaźniki płynności;
  • wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności);
  • wskaźniki sprawności (aktywności) działania;
  • wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu;

CASE STUDY – ANALIZA FINANSOWA

moduł 8 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Analiza finansowa budżetowanego przedsiębiorstwa;
 • Analiza finansowa budżetowanego projektu.

ANALIZA RYZYKA

moduł 9 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Rodzaje ryzyk;
 •  Analiza wrażliwości;
 •  Analiza scenariuszy;
 •  Analiza SWOT;
 •  Analiza progu rentowności;

ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW – BALANCED SCORECARD

moduł 10 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Cele i korzyści z zastosowania ZKO;
 • Case study – przygotowanie ZKW dla budżetowanego przedsiębiorstwa/projektu;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

moduł 11 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z budżetowania i controllingu finansowego w przedsiębiorstwie.

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie poprowadzi jeden z poniższych trenerów