Dlaczego warto wybrać Szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych?

Na szkoleniu w sposób przystępny i zrozumiały zostaną przedstawione wzajemne relacje pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat. W ramach szkolenia przewidzianych jest szereg ćwiczeń mających na celu przekazanie praktycznych umiejętności sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowe sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych

Kogo zapraszamy na Szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych

  • Wkrótce

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia Cash flow – Rachunek przepływów pieniężnych

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Cash flow – Rachunek przepływów pieniężnych

 

ISTOTA I SENS RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.
PODSTAWY PRAWNE

moduł 1 – szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych

ZASADY SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WG KRAJOWEGO STANDARDU RACHUNKOWOŚCI NR 1 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

moduł 2 – szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych

PODSTAWOWE PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE POMIĘDZY KSR 1 I MSR 7
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

moduł 3 – szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych

METODA BEZPOŚREDNIA  SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

moduł 4 – szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych

METODA POŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

moduł 5 – szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

moduł 6 – szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych
  • Sporządzanie poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowe sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych.

WZAJEMNE RELACJE POMIĘDZY RACHUNKIEM CASH FLOW A BILANSEM I RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT

moduł 7 – szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

  • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch w restauracji i serwis kawowy
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Cash flow- Rachunek przepływów pieniężnych poprowadzi jeden z poniższych trenerów