Dlaczego warto wybrać Szkolenie Komunikacja w zespole?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Komunikacja w zespole?

Niezakłócona komunikacja w środowisku pracy jest istotnym czynnikiem jej optymalnej organizacji, wpływa na zintegrowanie pracowników oraz ich prawidłowe relacje z przełożonymi. Szkolenie komunikacja w zespole pomoże uczestnikom na nabycie praktycznych umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywnego zachowania, docierając do poziomu wspólnych interesów. Wskażemy techniki komunikowania się w sytuacjach stresowych oraz metody radzenia sobie z własnymi emocjami. Wspólnie z uczestnikami wypracujemy metody na stworzenie sprawnie działającego, zorientowanego na sukces zespołu.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1390 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Komunikacja w zespole

Kogo zapraszamy na Szkolenie Komunikacja w zespole

 • Wszystkich pracowników, którzy pracują w jednej jednostce organizacyjnej w firmie;
 • Wszystkich pracowników, którzy pracują w jednym zespole, dziale, firmie
 • Osoby, które są zaangażowane we wspólny projekt, zadanie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Komunikacja w zespole przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Komunikacja w zespole. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Komunikacja w zespole, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Komunikacja w zespole poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Komunikacja w zespole.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia komunikacja w zespole

forma szkolenia komunikacja w zespole

Szkolenie komunikacja w zespole  prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu komunikacja w zespole wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, case-y przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia komunikacja w zespole

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

moduł 1 – szkolenie komunikacja w zespole
 • Wprowadzenie i rozpoczęcie szkolenia

TYPY OSOBOWOŚCI W PRACY ZESPOŁU

moduł 2 – szkolenie komunikacja w zespole
 • Samoidentyfikacja z wykorzystaniem kart osobowości;
 • Dyskusja w zespołach roboczych na temat własnych wyborów;
 • Prezentacja cech poszczególnych typów z dyskusją i odniesieniem do praktyki i doświadczeń uczestników szkolenia;
 • Praca w 4 zespołach roboczych – opracowanie planu komunikacji z danym typem osobowości;
 • Ćwiczenie w komunikowaniu informacji dla danego typu osobowości;

DOSKONALENIE PRACY ZESPOŁU

moduł 3 – szkolenie komunikacja w zespole
 • Jak udoskonalić pracę zespołu;

SYSTEM WARTOŚCI ZESPOŁU

moduł  4- szkolenie komunikacja w zespole
 • Omówienie systemu wartości zespołu;

RECEPTA NA LEPSZĄ PRACĘ ZESPOŁU

moduł 5 – szkolenie komunikacja w zespole
 • Co polepszy pracę zespołu;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie komunikacja w zespole
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia negocjacje handlowe;
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia;

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Komunikacja w zespole poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet

Tomasz Zegarski