Dlaczego warto wybrać Szkolenie Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości?

 

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, typów i rodzajów kontroli projektów, uprawnień zespołu kontrolnego, zasad sporządzania informacji pokontrolnej, nieprawidłowości i uchybień w projektach, zasad określających obowiązki beneficjenta oraz w jaki sposób przygotować się do kontroli.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 27.03.2018 - 28.03.201807.05.2018 - 08.05.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1490 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

Kogo zapraszamy na Szkolenie Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

 • Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia

kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

Szkolenie, kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

 

PODSTAWY PRAWNE KONTROLI WYDATKÓW DOKONYWANYCH W RAMACH  PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

moduł  1 –  szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

SYSTEM KONTROLI FUNDUSZY W POLSCE

moduł  2 –  szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Wspólnotowe instytucje kontrolne (OLAF, KE, ETO);
 • Krajowe instytucje kontrolne (NIK, UKS, UZP, RIO itp.);
 • Zadania kontrolne Instytucji Zarządzającej, Pośredniczących i Wdrażających;
 • MODUŁ III. PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO
 • Tryby kontroli (doraźna, planowa);
 • Rodzaje prowadzonych kontroli;
 • Zakres czynności sprawdzających – (przykładowe listy sprawdzające);
 • Metodyka doboru projektów i obszarów kontroli;
 • System weryfikacji wydatków;
 • Realizacja obowiązków kontrolnych, uprawnienia zespołu kontrolnego;
 • Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych;

JAK BENEFICJENT POWINIEN PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI?

moduł 3  –  szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

CZYNNOŚCI KONTROLNE ORAZ DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW DOKONANYCH USTALEŃ

moduł 4- szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Prowadzenie kontroli;
 • Dowody w postępowaniu kontrolnym: dokumenty, zestawienia, oględziny, opinie biegłych, czynności przy udziale specjalistów, oświadczenie, wyjaśnienia, informacje, notatki służbowe;
 • Ustalenia kontrolne – określenie stanu faktycznego;
 • Informacja pokontrolna – zasady formułowania, najważniejsze elementy;

METODY IDENTYFIKACJI I SZACOWANIA RYZYKA PROJEKTOWEGO

moduł 5- szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

moduł 6 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Omówienie nieprawidłowości i uchybień;
 • Najczęstsze błędy i problemy identyfikowane w toku kontroli: analiza przykładowych najczęściej występujących nieprawidłowości;
 • Konsekwencje dla beneficjenta;
 • Zasady odzyskiwania środków, postępowania karne, postępowania w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wykluczenie z możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków europejskich;
 • Zasady informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy UE;

ETYKA KONTROLERA

moduł 7- szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Obowiązki i prawa podmiotu kontrolowanego i kontrolującego;
 • Uprawnienia i kwalifikacje zespołu kontrolującego;
 • Skuteczne informowanie o wynikach kontroli w tym podstawowe zasady komunikacji z kontrolowanym;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

moduł 8 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z kontroli projektów unijnych i nieprawidłowości;

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Ewa Krzykowska