Dlaczego warto wybrać Szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE?

Zakres szkolenia obejmuje problematykę wydatkowania środków publicznych w ramach projektów unijnych z zastosowaniem przepisów Prawa Zamówień Publicznych. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na aspekty kontrolne skutkujące naruszeniami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz nieprawidłowościami które mogą doprowadzić do korekty współfinansowania.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

Kogo zapraszamy na Szkolenie Nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

 • Szkolenie kierowane do pracowników jednostek realizujących projekty unijne, kierowników jednostek sektora finansów publicznych lub innych osób, którym powierzono wykonywanie obowiązków w zakresie przygotowania, czy przeprowadzenia postępowania, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

 

ISTOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI, RODZAJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYDATKOWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

moduł 1 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Zakres uchybień w wydatkowaniu środków publicznych;
 • Konsekwencje stwierdzenia uchybienia;
 • Unieważnienie umowy, nieprawidłowość, a naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

PROCES UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 2 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

OBSZARY WRAŻLIWE NA WYSTĘPOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO GŁÓWNY OBSZAR NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

moduł 3 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Szacowanie wartości zamówień publicznych, agregowanie zamówień publicznych;
 • Problematyka podziału zamówienia na części;
 • Zamówienia podprogowe – art. 4 ust. 8, podniesienie wartości progowej;
 • Wytyczne Komisji Europejskiej a praktyczne rozwiązania;
 • Jak uniknąć zarzutów o niegospodarność, a jednocześnie uniknąć nadmiernych formalizmów;
 • Opis przedmiotu zamówienia;
 • Ogłoszenia;

OBSZARY WRAŻLIWE NA WYSTĘPOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO GŁÓWNY OBSZAR NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

moduł 4 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Warunki udziału w postępowaniu – opis sposobu oceny potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • Kryteria oceny ofert – opracowywanie kryteriów i sposobów oceny kryteriów;
 • Analiza studium przypadku;

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UZASADNIENIA W ZAKRESIE   TRYBÓW NIEKONKURENCYJNYCH

moduł 4 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

USŁUGI NIE- PRIORYTETOWE A WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

moduł 5 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

KONTROLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

moduł 6 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

ETAP WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

moduł 7 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Badanie ofert, wybór oferty najkorzystniejszej w kontekście orzecznictwa;
 • Analiza studium przypadku;

ZAPISY UMOWY A NIEPRAWIDŁOWOŚCI

moduł 8 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Zgodność treści umowy z prowadzonym postępowaniem;
 • Dopuszczalność zmiany umowy;
 • Kontrola udziału podwykonawców w realizacji zamówienia a zapisy umowne;
 • Unieważnienie umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Kary finansowe;

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO GŁÓWNY OBSZAR NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

moduł 9 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Zamówienia publiczne – obszary nieprawidłowości i nadużyć;
 • Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach dofinansowanych z UE;

STUDIUM PRZYPADKU – ZASADY NALICZENIA KOREKTY WSPÓŁFINANSOWANIA

moduł 10 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

Podsumowanie i zakończenie szkolenia Zamówienia publiczne współfinansowane z UE

moduł 11 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zamówień publicznych współfinansowanych z UE

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE poprowadzi jeden z poniższych trenerów