Dlaczego warto wybrać Szkolenie Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej?

 

Ochrona danych osobowych w urzędzie administracji publicznej z uwzględnieniem regulacji nowego ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

Kogo zapraszamy na Szkolenie Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych;
 • Administratorów bezpieczeństwa informacji, lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów;
 • Osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych;
 • Pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej;
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur kontroli pracownika;
 • Wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

moduł 1 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Źródła prawa związane z ochroną danych osobowych;
 • Pojęcie danych osobowych, zbiorów danych osobowych, przetwarzania danych osobowych;
 • Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych;
 • Dane zwykłe a dane wrażliwe;
 • Administrator Danych Osobowych, Administrator  Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemów Informatycznych. Obowiązki ustawowe spoczywające na podmiotach przetwarzających dane osobowe:
  • obowiązki informacyjne,
  • obowiązki zagwarantowania bezpieczeństwa informacji,
  • obowiązki rejestracji zbiorów.

Nowe rozwiązania prawne dotyczące Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Rejestru ABI. Nowe obowiązki dla ABI obowiązujące od 1.01.2015 r.

moduł 2 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

 

POZYSKIWANIE, UDOSTĘPNIANIE ORAZ POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH OBYWATELI

moduł 3 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Warunki pozyskiwania, udostępniania oraz powierzania danych osobowych obywateli;
 • Warunki pozyskiwania danych bezpośrednio od właściciela danych, warunki pozyskiwania danycg od podmiotów trzecich;
 • przechowywanie danych osobowych;
 • umowy z art. 31 u. o o. d.o,
 • Okres przechowywania danych obywateli;

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

moduł 4 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • zasada adekwatności,
 • zasada merytorycznej poprawności,
 • zasada celowości,
 • zasada ograniczenia czasowego.Omówienie na praktycznych przykładach

UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADO:

moduł 5 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • uprawnienia korekcyjne,
 • prawo do sprzeciwu,
 • zakaz przetwarzania danych osobowych.

INCYDENTY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- USTALANIE, PRZECIWDZIAŁANIE, DZIAŁANIA NAPRAWCZE, DOKUMENTOWANIE

moduł 6 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADO, ABI ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW OKREŚLAJĄCYCH ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

moduł 7 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – DECYZJE WYDAWANE PRZEZ GIODO I POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

moduł 8- szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

KONTROLE GIODO – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ I AKTYWNIE W NICH UCZESTNICZYĆ ( Z UWZGLĘDNIENIEM ZGŁOSZONEGO ABI ORAZ W SYTUACJI NIE ZAREJESTROWANIA ABI W REJESTRZE PROWADZONYM PRZEZ GIODO)

moduł 9 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W ZAKRESIE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE W DNIU 16 KWIETNIA 2016R. NOWEGO PAKIETU UNIJNYCH ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

moduł 10 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Od kiedy rozporządzenie stanie się wiążące i jak się do tego przygotować,
  • Nowe  kategorie danych,
  • Identyfikatory sieciowe, dane biometryczne w rozporządzeniu unijnym,
  • Podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych ,
  • Nowy obowiązek informacyjny dla ABI (inspektora ds. Ochrony danych osobowych),
  • Nowe elementy umowy powierzenia oraz podpowierzenia przetwarzania danych  przewidziane przez rozporządzenie,
  • Rejestracja i aktualizacja baz danych  przyszłe wymagania:
  • Obowiązek zgłaszania uchybień w ochronie danych osobowych w treści nowego Rozporządzenia
  • Znaczące zmiany w statusie obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji,
  • Ważne zmiany w zakresie wymiaru kar finansowych za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przewidziane w rozporządzeniu i szczególne uprawnienia GIODO w tym zakresie,
  • GDPR – nowe mechanizmy certyfikacji, profilowanie, kodeksy postępowań z danymi,
 • W DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. PARLAMENT EUROPEJSKI PRZYJĄŁ PAKIET LEGISLACYJNY DOTYCZĄCY NOWYCH UNIJNYCH RAM PRAWNYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. PAKIET SKŁADA SIĘ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) ORAZ DYREKTYWY W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY DO CELÓW ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI, PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH, WYKRYWANIA I ŚCIGANIA CZYNÓW ZABRONIONYCH I WYKONYWANIA KAR, W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH.
 • NOWO UCHWALONE ROZPORZĄDZENIE UCHYLI OBOWIĄZUJĄCĄ AKTUALNIE DYREKTYWĄ 95/46/WE A NOWA DYREKTYWA DECYZJĘ RAMOWĄ RADY 2008/997/WSISW.OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH MA ZAPEWNIĆ WYSOKI, UJEDNOLICONY POZIOM OCHRONY DANYCH W CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYCZYNIAJĄC SIĘ RÓWNIEŻ DO WZROSTU POCZUCIA PEWNOŚCI PRAWNEJ W TYM ZAKRESIE.

NOWE PRZEPISY PRZEWIDUJĄ MIĘDZY INNYMI:

moduł 11 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego usługodawcy,
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o naruszeniu ochrony danych,
 • zapewnienie, że obowiązki wykonywane wobec osób, których dane dotyczą, realizowane będą w sposób bardziej transparentny,
 • ustanowienie Europejskiej Rady Ochrony Danych, zastępującej Grupę Roboczą Art. 29,
 • wprowadzenie mechanizmu kompleksowej obsługi (pojedynczego punktu kontaktowego),
 • ustanowienie procedur współpracy administracyjnej prowadzonej pomiędzy organami ochrony danych osobowych państw członkowskich UE,
 • nakładanie administracyjnych kar pieniężnych (nawet w wysokości 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa) i ich zdecydowane egzekwowanie.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

moduł 12 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z ochrony danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej;

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Rafał Andrzejewski