Dlaczego warto wybrać Szkolenie Planowanie finansowe w jednostce budżetowej?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Planowanie finansowe w jednostce budżetowej?

 

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne ćwiczenia w zakresie tworzenia budżetu i nadzorowania jego wykonania. Zawartość merytoryczna szkolenia została tak skonstruowana, aby uczestnicy nabyli umiejętności kontrolowania planu finansowego. W czasie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne i prawne dotyczące planowania i zarządzania finansowego w jednostce budżetowej, m.in. zasady zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz rozporządzeniach ministra finansów. Wskazane zostaną reguły planowania rocznego i wieloletniego oraz odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu i wykonywaniu planu finansowego. Po wprowadzeniu teoretycznym pozostała część szkolenia prowadzona będzie w oparciu o praktyczny case study zarządzania finansami w jednostce budżetowej.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 25.04.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Planowanie finansowe w jednostce budżetowej

Kogo zapraszamy na Szkolenie Planowanie finansowe w jednostce budżetowej

 • Szkolenie skierowane do pracowników jednostek budżetowych zaangażowanych w przygotowanie i wykonywanie planu finansowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Planowanie finansowe w jednostce budżetowej przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Planowanie finansowe w jednostce budżetowej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Planowanie finansowe w jednostce budżetowej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Planowanie finansowe w jednostce budżetowej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Planowanie finansowe w jednostce budżetowej.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia planowanie finansowe w jednostce budżetowej

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia planowanie finansowe w jednostce budżetowej

 

PODSTAWOWE ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

moduł 1 – szkolenie planowanie finansowe w jednostce budżetowej
 • Regulacje prawne w zakresie realizacji dochodów oraz dokonywania wydatków przez jednostki budżetowe;
 • Klasyfikacja budżetowa oraz typy dysponentów budżetowych;

PLANOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW A WYTYCZNE „NOTY BUDŻETOWEJ”

moduł 2 – szkolenie planowanie finansowe w jednostce budżetowej

WIELOLETNIE PLANOWANIE BUDŻETOWE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

moduł 3 – szkolenie planowanie finansowe w jednostce budżetowej
 • Przygotowanie planu finansowego jednostki budżetowej w oparciu o wytyczne ministra finansów;
 • Sporządzenie harmonogramów dochodów i wydatków w jednostce budżetowej;
 • Wykonywanie planu finansowego oraz sprawozdawczość budżetowa;

KONTROLA GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

moduł 4 – szkolenie planowanie finansowe w jednostce budżetowej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

moduł 4 – szkolenie planowanie finansowe w jednostce budżetowej

Podsumowanie i zakończenie szkolenia planowanie finansowe w jednostce budżetowej

moduł 5 – szkolenie planowanie finansowe w jednostce budżetowej
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z planowania finansowego w jednostce budżetowej. 

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Planowanie finansowe w jednostce budżetowej poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Adam Osenkowski