Dlaczego warto wybrać Szkolenie Podatek odroczony w praktyce?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Podatek odroczony w praktyce?

Podatek odroczony to instytucja, która we właściwy sposób kontrolowana przez jednostkę daje wiele dodatkowych informacji ułatwiających planowanie podatkowe. Praktyczne rady wykładowcy w tym zakresie mogą stać się nieocenione w trakcie identyfikacji pozycji stanowiących podstawę wyliczenia podatku odroczonego. Podatek odroczony w ujęciu przedstawionym w trakcie szkolenia pozwoli również na stworzenie dodatkowych punktów kontroli dla prawidłowego wyliczenia podatku bieżącego.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Podatek odroczony w praktyce

Kogo zapraszamy na Szkolenie Podatek odroczony w praktyce

 • Szkolenie kierowane do pracowników działów rachunkowości oraz działów finansowo - księgowych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Podatek odroczony w praktyce przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Podatek odroczony w praktyce. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Podatek odroczony w praktyce, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Podatek odroczony w praktyce poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Podatek odroczony w praktyce.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia podatek odroczony w praktyce

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia podatek odroczony w praktyce

 

PODATEK ODROCZONY JAKO INSTYTUCJA PRAWA BILANSOWEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW KSR 2 ORAZ MSR 12

moduł 1 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce

CEL STOSOWANIA PODATKU ODROCZONEGO

moduł 2 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Możliwości wykorzystania podatku odroczonego do planowania finansowego;
 • Wpływ na wynik finansowy i wskaźniki rentowności;
 • Zabezpieczenie środków na późniejsze zobowiązania podatkowe;

WARTOŚĆ BILANSOWA/ WARTOŚĆ PODATKOWA AKTYWÓW I PASYWÓW

moduł 3 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Praktyczne sposoby obliczania wartości podatkowej dla poszczególnych pozycji bilansowych;

RÓŻNICE TRWAŁE A RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE

moduł 4 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

moduł 5 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Prawo do ustalenia aktywów;
 • Podstawowe tytuły do tworzenia aktywów;

USTALANIE REZERW Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

moduł 6 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 •  Obowiązek tworzenia rezerw;
 •  Podstawowe tytułu do tworzenie rezerw;

UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I EWIDENCJA REZERW I AKTYWÓW Z TYTUŁU  PODATKU ODROCZONEGO

moduł 7 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Sposoby ujęcia tworzenia i rozwiązywania podatku odroczonego w księgach;
 • Ewidencja poza systemowa dla wyliczenia podatku odroczonego – przykłady sposobów tworzenia;

SPOSÓB UJĘCIA REZERWY I AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO W KORESPONDENCJI Z WYNIKIEM, KAPITAŁEM WŁASNYM I WARTOŚCIĄ FIRMY

moduł 8 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Wpływ zawiązywania i rozwiązywania podatku odroczonego na wynik bieżącego roku;
 • Praktyczne spojrzenie na transakcje ujmowane w korespondencji z kapitałem własnym;
 • Sytuacje gdy podatek odroczony jest ujmowany z wartością firmy: aport, połączenia;

PREZENTACJA W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ W BILANSIE AKTYWÓW I REZERW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

moduł 9 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 •  Przypadki kompensowania aktywa i rezerwy;
 •  Odpisy aktualizujące wartość aktywa;

PROCES USTALANIA PODATKU ODROCZONEGO W PODMIOCIE GOSPODARCZYM

moduł 10 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 •  Praktyczne sposoby ustalania podatku krok po kroku;
 •  Zapewnienie kompletności ujęcia podatku odroczonego w księgach;

podsumowanie i zakończenie szkolenia podatek odroczony w praktyce

moduł 11 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z podatku odroczonego w praktyce.

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Podatek odroczony w praktyce poprowadzi jeden z poniższych trenerów