Dlaczego warto wybrać Szkolenie Rozwiązywanie konfliktów?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Pozyskiwanie kapitału dla firm?

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie pozwoli Państwu zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć, dzięki odpowiedzi na kluczowe pytania: Jak przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie mogą pozyskać finansowanie? W jaki sposób przygotować i wdrożyć tego typu działania? Jakich trudności należy się spodziewać i jak im przeciwdziałać?Jak poradzić sobie z brakiem historii kredytowej? Brakiem majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, a wraz z tym zdolności kredytowej? Które źródła finansowania są możliwe do pozyskania przez firmy z sektora MSP? Jakie metody pozyskania kapitału są najbardziej efektywne? Co to znaczy finansowanie działalności z kapitałów własnych? Jaką ofertę wsparcia posiadają fundusze wysokiego ryzyka oraz aniołowie biznesu? Jak prezentuje się aktualna szeroko pojęta oferta kredytowa? (oferty banków, funduszy poręczeń kredytowych, faktoringu). W jaki sposób finansować działalność za pomocą kapitałów obcych?

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Pozyskiwanie kapitału dla firm

Kogo zapraszamy na Szkolenie Pozyskiwanie kapitału dla firm

 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie strategii i planowania finansowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Pozyskiwanie kapitału dla firm przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Pozyskiwanie kapitału dla firm. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Pozyskiwanie kapitału dla firm, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Pozyskiwanie kapitału dla firm poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Pozyskiwanie kapitału dla firm.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia z pozyskiwania kapitału dla firm

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z pozyskiwania kapitału dla firm

 

Dzień 1

PRZEDSTAWIENIE INSTRUMENTÓW I NARZĘDZI FINANSOWYCH SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU ŚRODKÓW NA ROZWÓJ I INWESTYCJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

moduł 1 – szkolenie z pozyskiwania kapitału dla firm
 • Kredyty bankowe:
  • Kredyt inwestycyjny;
  • Kredyt obrotowy;
  • Kredyt pomostowy;
 • Case study: ujęcie kredytu w prognozowanych sprawozdaniach finansowych;
 • Instrumenty finansowe, współfinansowane ze środków publicznych:
  • Fundusze pożyczkowe;
  • Fundusze poręczeniowe;
  • Pożyczka na innowacje z PARP;
  • Gwarancja de minimis;
 • Leasing:
  • Leasing operacyjny;
  • Leasing finansowy;
  • Leasing zwrotny;
 • Case study: ujęcie leasingu w prognozowanych sprawozdaniach finansowych;
 • Fundusze europejskie na lata 2014 – 2020:
  • Omówienie zasad działania funduszy UE;
  • Omówienie programów operacyjnych;
  • Zasady aplikowania o dotacje;
  • Omówienie najciekawszych działań dla przedsiębiorstw;
 • Case study: ujęcie dotacji w prognozowanych sprawozdaniach finansowych;
 • Emisja obligacji:
  • Emisja prywatna obligacji;
  • Emisja publiczna obligacji;
 • Emisja akcji:
  • Emisja akcji na GPW;
  • Emisja akcji na New Connect;
 • Pozyskanie inwestora (finansowego lub strategicznego):
  • Fundusze Venture Capital/Private Equity;
  • Sektor Venture Capital/Private Equity;
  • Zasady działania funduszy kapitałowych;
  • Jak przygotować się do procesu pozyskania inwestora;
  • Aniołowie Biznesu;
  • Inwestor branżowy (strategiczny);
 • Wykupy lewarowane LBO/MBO:
  • Istota transakcji LBO/MBO;
  • LBO z udziałem specjalistycznego funduszu;
 • Finansowanie mezzanine:
  • Co to jest mezzanine;
  • Instrumenty mezzanine

Dzień 2

PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE BIZNES PLANU W CELU POZYSKANIA ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA

moduł 2 – szkolenie z pozyskiwania kapitału dla firm
 • Co to jest biznes plan?
 • Opis produktu/usługi;
 • Opis rynku i konkurencji;
 • Marketing i promocja;
 • Koncepcja modelu biznesowego;
 • Analiza ryzyka;
 • Harmonogram realizacji projektu;
 • Analiza finansowa:
  • Harmonogram nakładów inwestycyjnych;
  • Źródła finansowania;
  • Prognozy przychodów;
  • Prognoza kosztów;
  • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,
  • Prognoza sprawozdań finansowych pro-forma (rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, bilansu);
  • Analiza wskaźnikowa;
  • Analiza efektywności (NPV, IRR, PP);
  • Próg rentowności;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia pozyskiwanie kapitału dla firm

moduł 3 – szkolenie z pozyskiwania kapitału dla firm
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z pozyskiwania kapitału dla firm

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Pozyskiwanie kapitału dla firm poprowadzi jeden z poniższych trenerów