Szkolenie Ocena okresowa

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą rozliczania projektów UE oraz zasad sprawozdawczości. Podczas szkolenia w formie warsztatów będą omawiane i ćwiczone będą zasady wypełniania wniosków o płatność.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1490 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność

Kogo zapraszamy na Szkolenie Rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność

 • Szkolenie kierowane do wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność

Szkolenie dotyczące poprawnego rozliczania projektów UE  prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność

 

ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI PROJEKTÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  2007-2013

 • Podstawy prawne i dokumenty regulujące zasady sprawozdawczości funduszy strukturalnych w 2007 – 2013;
 • Specyfika sprawozdawczości projektów unijnych:
  • Sprawozdawczość na poziomie projektu, działania, priorytetu i programu;
  • Terminy sprawozdawczości;
  • Sprawozdawczość okresowa, roczna i końcowa;
 • Zasady poprawnej konstrukcji sprawozdania z realizacji projektu:
  • Odstępstwa w realizacji projektu od wniosku o dofinansowanie;
  • Postęp rzeczowy i postęp finansowy projektu;
  • Problemy i trudności w realizacji projektu;
  • Informacje o zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych;
  • Wykonanie obowiązku w zakresie informacji i promocji projektu

ROZLICZANIE PROJEKTU

 • Ogólne zasady wypełniania wniosku o płatność;
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów;
 • Zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu;

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASAD POPRAWNEGO OPRACOWANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

 • Omówienie zasad wypełniania formularzy wniosków o płatność:
  • Dane beneficjenta i informacje o projekcie;
  • Informacja finansowa dot. projektu;
  • Dochód w okresie sprawozdawczym;
  • Postęp rzeczowo-finansowy projektu;
  • Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu;
  • Wskaźniki realizacji projektu;
  • Informacja nt trudności i problemów;
  • Harmonogram wydatków na kolejne kwartały;
  • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi;
  • Informacja nt promocji projektu;
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność;
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku;
 • Załączniki do wniosku o płatność:
  • Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów księgowych;
  • Potwierdzone za zgodność kopie protokołów odbioru;
  • Wyciągi bankowe;
 • Ćwiczenia – opracowanie formularza wniosku o płatność. Omówienie opracowanych formularzy wniosków o płatność;

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASAD POPRAWNEGO OPRACOWANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

 • Omówienie zasad wypełniania formularza wniosku o płatność:
  • Dane beneficjenta i informacje o projekcie;
  • Informacja finansowa dot. projektu;
  • Dochód w okresie sprawozdawczym;
  • Postęp rzeczowo-finansowy projektu;
  • Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu;
  • Wskaźniki realizacji projektu;
  • Informacja nt trudności i problemów;
  • Harmonogram wydatków na kolejne kwartały;
  • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi;
  • Informacja nt promocji projektu;
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność;
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku;
 • Ćwiczenia – opracowanie formularza wniosku o płatność;
 • Omówienie opracowanych formularzy wniosków o płatność;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

 • Dyskusja i konsultacje;

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność poprowadzi jeden z poniższych trenerów