Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego warto wybrać Szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością?

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie jest ukierunkowane na zapewnienie kompetencji w zakresie budowy procesowego modelu kalkulacji kosztów, technik stosowanych przy wdrażaniu metody oraz możliwości wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym. Zajęcia prowadzone są przez praktyka mającego na swoim koncie wiele wdrożeń systemów informacji zarządczej bazujących na działaniach, w tym pierwsze w Polsce wdrożenie koncepcji TD-ABC.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

Kogo zapraszamy na Szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

 • Szkolenie kierowane do pracowników pionów finansowych i controllingu, jednak prezentowane kwestie będą użyteczne dla menadżerów, właścicieli przedsiębiorstw oraz wszystkich, którzy poszukują, metod optymalizacji kosztów oraz którzy odczuwają głód informacji zarządczej lub narastające niezadowolenie ze stosowanych metod kalkulacji i rozliczania kosztów. Ze względu na niezwykle szerokie zastosowanie podejścia procesowego szkolenie adresowane jest nie tylko do przedstawicieli przedsiębiorstw, ale również organizacji, dla których zysk ekonomicznym nie jest priorytetowym celem takich jak: szkoły wyższe, ośrodki służby zdrowia, urzędy. Szkolenie powinno stanowić nieodzowny element procesu implementacji rachunku kosztów działań i zarządzania kosztami działań dlatego będzie użyteczne dla menadżerów i pracowników firm, które są w trakcje wdrożenia metody ABC/ABM lub podejmowania decyzji o jego rozpoczęciu.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Procesowe zarządzanie kosztami i efektywnością przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Procesowe zarządzanie kosztami i efektywnością. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Procesowe zarządzanie kosztami i efektywnością, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Procesowe zarządzanie kosztami i efektywnością poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

 Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Procesowe zarządzanie kosztami i efektywnością.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

 

RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ (ABC) – WPROWADZENIE

moduł 1 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 •  Koszty i zasady ich rozliczania;
 •  Dlaczego tradycyjna kalkulacja kosztów jest niewystarczająca?
 •  Przyczyny rozwoju koncepcji ABC/ABM;

IDEA PROCESOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW – SKŁADNIKI, MECHANIZM ROZLICZANIA

moduł 2 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 •  Zasoby;
 •  Działania, procesy, czynności;
 •  Obiekty kosztowe;
 •  Nośniki kosztów zasobów i nośniki kosztów działań;

FILOZOFIA ZARZĄDZANIA KOSZTAMI DZIAŁAŃ – ACTIVITY BASED MANAGEMENT

moduł 3 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 •  Analiza czynników kosztotwórczych i mierników efektywności;
 •  Operacyjne ABM czyli jak wykonywać zadania w odpowiedni sposób;
 •  Strategiczne ABM czyli w jaki sposób wybrać odpowiednie działania;

PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ZASTOSOWANIE ABC/ABM

moduł 4 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 • Kto stosuje ABC/ABM?
 • Kiedy podjąć decyzje o wdrożeniu ABC/ABM – symptomy braku dostatecznej informacji kosztowej w organizacji;
 • Po co wdrażać ABC/ABM? – przykłady zastosowań w zarządzaniu nie tylko kosztami;

ANALIZA STUDIÓW PRZYPADKÓW – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ I PROCESOWEGO ZARZĄDZANIA KOSZTAMI

moduł 5 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

ETAPY WDRAŻANIA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ – WARSZTATY

moduł 6 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 • Planowanie przedsięwzięcia wdrożeniowego (ustalenie celów, dobór czasu i zasobów, przygotowanie zespołu i organizacji);
 • Identyfikacja pul zasobów;
 • Zasady mapowania procesów (techniki zbierania informacji, wzorcowe klasyfikacje działań, przykłady
 • słowników działań);
 • Dobór nośników kosztów;
 • Dokumentowanie wyników w przedsięwzięciu wdrożeniowym;

IDEA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ OPARTEGO NA CZASIE (TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING)

moduł 7 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 •  Analiza czasu realizacji działań i zapotrzebowania obiektów kosztowych na działania;
 •  Zasady definiowania równań czasowych;
 •  Metodyka ocena efektywności wykorzystania zasobów;

ROZSZERZONE ABC

moduł 8 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 • Identyfikowanie obiektów kosztowych;
 •  Zależności między obiektami kosztowymi i wybór ścieżek rozliczeń kosztów – zastosowanie modelowania  związków encji przy projektowaniu systemów ABC;
 •  Dobór nośników kosztów obiektów kosztowych;

ZAAWANSOWANE ZASTOSOWANIA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

moduł 9 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 •  Integracja koncepcji ABC i VBM – wzbogacenie kalkulacji procesowej o koszt kapitału;
 •  Activty Based Budgeting – budżetowanie oparte na działaniach;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 10 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością poprowadzi jeden z poniższych trenerów