Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa?

Szkolenie powinno być przeprowadzane jako nieodzowny etap wdrażana zarządzania wartością w przedsiębiorstwie. Z tego powodu będzie ono użyteczne dla wszystkich menadżerów – w tym służb pozafinansowych, którzy chcą świadomie realizować filozofię VBM, zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wartość przedsiębiorstwa oraz osób, których systemy motywacyjne oparto na wartości, jaką wykreują.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 29.03.2018 - 30.03.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1490 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

Kogo zapraszamy na Szkolenie Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

 • Szkolenie kierowane do wszystkich tych, którzy w swojej praktyce korzystają z narządzi wyceny wartości przedsiębiorstwa, czy to na cele transakcji kapitałowych, czy cyklicznych testów na utratę wartości aktywów wymaganych przez MSSF. Szkolenie adresowane jest także do analityków, dyrektorów finansowych, księgowych, którzy stają przed wyzwaniem wdrożenia filozofii zarządzania wartością i formułują systemy motywacyjne dla kadry zarządzającej. Szkolnie realizowane jest w formie warsztatów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia  Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa

 

WPROWADZENIE DO WYCENY I ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ

moduł 1 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 •  Pojęcie wartości i wartości przedsiębiorstwa;
 •  Cele i funkcje wyceny wartości ;
 •  Przegląd i klasyfikacja metod wyceny;
 •  Ograniczenia wycen – błędy i nieporozumienia;

KOSZT KAPITAŁU CZYLI WYCENA A RYZYKO

moduł 2 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 •  Zmienna wartość pieniądza w czasie jako główna determinanta wyceny;
 •  Metody wyznaczania kosztu kapitału własnego – model Gordona, model CAPM;
 •  Beta jako narzędzie pomiaru ryzyka biznesu – zasady pomiaru dla przedsiębiorstw będących i niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynków kapitałowych;
 •  Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego – kształtowanie struktury finansowania;

NARZĘDZIA WYCENY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – PRAKTYCZNY ZAKRES ZASTOSOWANIA

moduł 3 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 •  Metody majątkowe;
 •  Metody porównawcze;
 •  Metody dyskontowe;
 •  Inne (metody mieszane, wycena metodą zdyskonowanych strumieni EVA, wycena oparta na opcjach realnych);

DCF JAKO UNIWERSALNE NARZĘDZIE OCENY ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH – ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

moduł 4 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 • Procedura wyceny;
 • Zasady definiowania przepływów pieniężnych będących podstawą wyceny;
 • Rodzaje przepływów stosowanych przy wycenie (przepływy dla kapitału własnego i dla kapitałucałkowitego FCFE a FCFF);

WYCENA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 5 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 •  Rodzaje aktywów niematerialnych wymagających wyceny;
 •  Wycena relacji z klientem, zasady wyceny przedsiębiorstw internetowych;
 •  Wycena marki (metoda rynkowa, kosztowa, ekonomicznej wartości produktu, DCF);
 •  Wycen aktywów technologicznych;
 •  Kapitał intelektualny i jego wycena;

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA – REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM?

moduł 6 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 •  Maksymalizacja wartości jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa – zmiana paradygmatów oceny wyników przedsiębiorstw;
 •  Założenia koncepcji zarządzania wartością (Value Based Management);
 •  Znaczenie kosztu kapitału i istota zysku rezydualnego;
 •  Strategie kreowania wartości;

EKONOMICZNA WARTOŚĆ DODANA (EVA) – NAJPOPULARNIEJSZY MIERNIK VBM

moduł 7 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 •  Zasady kalkulacji i sens ekonomiczny składników równania;
 •  Korekty wielkości księgowych;
 •  Pomiar kapitału zaangażowanego – aspekty praktyczne;
 •  Procedura wdrażania EVA;
 •  Jak decyzje operacyjne kształtują wartość przedsiębiorstwa ? – identyfikacja nośników wartości,  drzewa wartości;
 •  Systemy raportowania wartości dodanej;

INNE MIERNIKI POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (CFROI, SVA, VALUE          CREATION INDEX)

moduł 8 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE OCENY DECYZJI MENADŻERSKICH – SYSTEMY

moduł 9 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa

MOTYWACYJNE OPARTE NA VBM

moduł 10 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 •   Jakiego wzrostu wartości przedsiębiorstwa oczekuje inwestor/rynek finansowy? – zależność rynkowej o wartości dodanej (MVA) i ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa (EVA);
 •   Projektowanie systemów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa;
 •   Składniki formuł premiowych;
 •   Zasady tworzenia banków premii;
 •   Kaskadowanie systemów premiowych na operacyjne poziomy zarządzania;
 •   Integracja VBM i BSC (Strategicznej Karty Wyników);

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

moduł 11 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania i wyceny wartości przedsiębiorstwa;

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa poprowadzi jeden z poniższych trenerów