Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.?

 

Szkolenie dotyczące zasad wystawiania faktur, prezentuje krok po kroku zagadnienia związane z podatkiem VAT, w tym podstawowe zasady i pojęcia funkcjonujące w tym podatku, zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku VAT, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe, zasady odliczenia podatku VAT (w tym od samochodów), fakturowanie, prowadzenie ewidencji, składanie deklaracji.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 28.03.2018 25.04.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 790 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.

Kogo zapraszamy na Szkolenie Zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.

 • Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się rozliczaniem podatku VAT, w tym też transakcjami międzynarodowymi(m.in. WDT, WNT, eksport towarów, import usług) oraz sprzedażą wyrobów stalowych i paliwa, w szczególności księgowi oraz pracownicy pracujący w działach finansowo – księgowych firm, które są podatnikami VAT.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r. przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r., a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r. poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r..
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia

zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.

Szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r. jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu o tematyce dotyczącej wystawiania faktur wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.

 

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE WYSTAWIANIA FAKTUR PAPIEROWYCH I ELEKTRONICZNYCH

moduł 1- szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.

PODSTAWOWE DEFINICJE, WŁAŚCIWOŚĆ URZĘDÓW SKARBOWYCH

moduł 2 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

moduł 3 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.
 •  Odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług;
 •  Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług;
 •  Eksport i import towarów;
 •  Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów;
 •  „Eksport” i import usług;
 •  Czynności niepodlegające opodatkowaniu

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

moduł 4 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w tym zasady dokumentowania, obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, – faktury, – rozliczanie zaliczek, itp.);
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

PODATNIK VAT

moduł 5 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.
 • Pojęcie działalności gospodarczej;
 • Osoba fizyczna jako podatnik VAT;
 • Opodatkowanie likwidacji działalności. 

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

moduł 6 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.
 • Zasady ogólne;
 • Zasady szczególne;
 • Moment wystawienia faktury VAT a powstanie obowiązku podatkowego;
 • Rozliczanie zaliczek;

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

moduł 7 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.
 • Elementy związane z podstawą opodatkowania;
 •  Rabaty;
 •  Zastosowanie właściwego kursu waluty w transakcjach międzynarodowych;
 •  Faktury korygujące i noty korygujące;
 •  Darowizny, prezenty i inne czynności nieodpłatne;

MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRZY DOSTAWIE TOWARÓW, –  MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRZY ŚWIADCZENIU USŁUG

moduł 8 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.

STAWKI PODATKOWE W VAT

moduł 9 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.
 • 0%, 5%, 8%, 23%;
 • Przepisy przejściowe;

PODATEK NALICZONY – ODLICZENIA, ZWROTY

moduł 10 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.
 • Prawo do odliczenia;
 •  Termin odliczenia;
 •  Rozliczanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – termin zwrotu VAT;
 •  Wydatki nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego;
 •  Samochód a odliczenie VAT;

FAKTUROWANIE

moduł 11 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.

DEKLARACJE I EWIDENCJE

moduł 12 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.

NIEŚCIĄGALNOŚĆ WIERZYTELNOŚCI – „ULGA NA ZŁE DŁUGI”

moduł 13 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR I E-FAKTUR W 2018 ROKU

moduł 14 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r.
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zasad wystawiania faktur i e-faktur w 2018 roku. 

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r. poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Aneta Dobczyńska