Dlaczego warto wybrać Szkolenie Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych?

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie wiedzy na temat metod badania opłacalności projektów;
 • Zaprezentowanie fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości rzedsiębiorstwa.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w tym temacie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Analizy opłacalności projektów inwestycyjnych przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Analizy opłacalności projektów inwestycyjnych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Analizy opłacalności projektów inwestycyjnych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Analizy opłacalności projektów inwestycyjnych.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Analizy opłacalności projektów inwestycyjnych w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia

analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

 

Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem, a decyzje inwestycyjne

moduł 1 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • cele przedsiębiorstwa i finanse przedsiębiorstwa;
 • wartość przedsiębiorstwa w świetle decyzji inwestycyjnych;
 • zysk, gotówka a wartość firmy;
 • inwestycje CAPEX;
 • inwestycje OPEX;

Sprawozdanie finansowe jako syntetyczna informacja o przedsiębiorstwie

moduł 2  – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • istota sprawozdania finansowego;
 • zależność pomiędzy poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego;
 • kluczowe elementy Bilansu;
 • kluczowe elementy RZiS;
 • kluczowe elementy RPP;

Planowanie i prognozowanie finansowe

moduł 3 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Planowanie i prognozowanie w oparciu o dane historyczne;
 • Planowanie i prognozowanie  w przypadku projektów start’up;
 • Planowanie pozycji finansowych sprawozdania – warsztat;

Analiza finansowa przedsiębiorstwa w ocenie projektów inwestycyjnych

moduł 4 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • ustalanie kondycji przedsiębiorstwa – analiza finansowa;
 • analiza dyskryminacyjna;
 • analiza dyskryminacyjna i finansowa – warsztat;

Wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych w tym projektów z dofinansowaniem unijnym

moduł 5 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • stosowanie i interpretacja;
 • ogólna charakterystyka wskaźników oceny projektów inwestycyjnych – wskaźniki statyczne vs. wskaźniki dynamiczne;
 • zmiana wartości pieniądza w czasie – warsztat;
 • wskaźniki analizy finansowej – NPV, IRR;
 • wskaźniki analizy ekonomicznej – ENPV. EIRR;
 • wskaźniki kosztów i korzyści B/C;
 • wskaźniki biznesowe MIRR, DPP, PI, DCVA;
 • analiza porównywalności projektów DGC;

Ocena ryzyka w projekcie inwestycyjnym

moduł 6 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • analiza wariantowa;
 • wskaźnik wartości oczekiwanej;
 • wskaźnik odchylenia standardowego;
 • wskaźnik zmienności;
 • analiza jakościowa;
 • analiza trwałości finansowej;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

moduł 7 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?