Dlaczego warto wybrać Szkolenie Archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego?

Szkolenie w praktyczny sposób prezentuje zasady stosowania przepisów prawa odnoszących się do postępowania z dokumentacją wytwarzaną, składaną, nadesłaną do podmiotu.

Cele tego szkolenia

 • Poznanie podstawowych przepisów prawa dotyczącego zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną oraz praktycznych zasad prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt tj. wykonywania brakowania, prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości, archiwizacji oraz skontrum.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do dyrektorów podmiotów zobowiązanych do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt, wszystkich pracowników zakładających i prowadzących sprawy oraz archiwistów.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Archiwizacji dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Archiwizacji dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Archiwizacji dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Archiwizacji dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Archiwizacji dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Archiwizacji dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

Forma prowadzenia szkolenia prawo naprawcze i upadłościowe

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

 

RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI

moduł 1 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego
 • Dokument –„dowód pierwszorzędny”, (dokument elektroniczny i papierowy);
 • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie;
 • Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw;

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN -PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ICH STOSOWANIA

moduł 2 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

ARCHIWUM ZAKŁADOWE A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

moduł 3 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego
 • Regulacje prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej mające zastosowanie do archiwów zakładowych;
 • Dostęp do materiałów archiwalnych jako forma dostępu do informacji publicznej;
 • Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej;

INSTRUKCJA KANCELARYJNA-PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA

moduł 4 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

RZECZOWY WYKAZ AKT-ISTOTA I KONSTRUKCJA

moduł 5 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

INSTRUKCJA ARCHIWALNA-PIERWSZY RAZ W RANDZE ROZPORZĄDENIA

moduł 6 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego

Podsumowanie i zakończenie szkolenia archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego 

moduł 7 – szkolenie archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z archiwizacji dokumentów – prowadzenia archiwum zakładowego. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?