Dlaczego warto wybrać Szkolenie Akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie?

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz strategicznych pracowników firmy. Zagadnienia poruszane na szkoleniu pozwolą Uczestnikom na realizację celów przedsiębiorstwa poprzez budżetowanie i kontrolę kosztów, przygotowanie budżetów elastycznych zasobów oraz zastosowanie najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Cele tego szkolenia

 • Celem tego szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy odnośnie podstawowego i najbardziej skutecznego narzędzia do controllingu w firmach jakim jest budżetowanie. Na szkoleniu Uczestnicy poznają również metody analizowania i kontrolowania realizacji budżetów oraz ryzyka.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie strategii i planowania finansowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Budżetowania i controllingu finansowego w przedsiębiorstwie przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Budżetowania i controllingu finansowego w przedsiębiorstwie. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Budżetowania i controllingu finansowego w przedsiębiorstwie, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Budżetowania i controllingu finansowego w przedsiębiorstwie poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Budżetowania i controllingu finansowego w przedsiębiorstwie.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Budżetowania i controllingu finansowego w przedsiębiorstwie w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

 

POJĘCIE I ISTOTA CONTROLLINGU JAKO SYSTEMU STEROWANIA WYNIKAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 1 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

ROLA RACHUNKU KOSZTÓW W CONTROLLINGU FINANSOWYM

moduł 2 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Co to jest rachunek kosztów;
 •  Prognozowanie kosztów;
 •  Nowoczesne rachunki kosztów;

BUDŻET FINANSOWY JAKO INSTRUMENT CONTROLLINGU FINANSOWEGO

moduł 3 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Pojęcie i istota budżetowania;
 •  Rodzaje i funkcje budżetowania.;
 •  Budżetowanie operacyjne;
 •  Budżetowanie kapitałowe;
 •  Wdrożenie budżetowania w przedsiębiorstwie;

CASE STUDY – PRZYGOTOWANIE BUDŻETU OPERACYJNEGO I KAPITAŁOWEGO

moduł 4 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie prognozy przychodów;
 • Przygotowanie prognozy kosztów;
 • Przygotowanie prognozy nakładów inwestycyjnych;
 • Przygotowanie prognozy źródeł finansowania;
 • Połączenie budżetów w sprawozdania finansowe pro forma.

SYSTEM KONTROLI BUDŻETÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

moduł 5 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

moduł 6 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Metody wyznaczania przepływów pieniężnych (FCFF, FCFE);
 •  Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy;
 •  Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, MIRR, DPB, PP);
 •  Wyznaczanie WACC (średniego ważonego kosztu kapitału);
 •  Wyznaczanie wartości rezydualnej;

WSTĘPNA ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

moduł 7 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Analiza pionowa i pozioma:
  • dynamika, tempo a struktura bilansu i rachunku zysków;
 •  Analiza cash flow;
 •  Analiza wskaźnikowa:
  • zasady tworzenia i interpretacja podstawowych wskaźników;
  • wskaźniki płynności;
  • wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności);
  • wskaźniki sprawności (aktywności) działania;
  • wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu;

CASE STUDY – ANALIZA FINANSOWA

moduł 8 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Analiza finansowa budżetowanego przedsiębiorstwa;
 • Analiza finansowa budżetowanego projektu.

ANALIZA RYZYKA

moduł 9 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 •  Rodzaje ryzyk;
 •  Analiza wrażliwości;
 •  Analiza scenariuszy;
 •  Analiza SWOT;
 •  Analiza progu rentowności;

ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW – BALANCED SCORECARD

moduł 10 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Cele i korzyści z zastosowania ZKO;
 • Case study – przygotowanie ZKW dla budżetowanego przedsiębiorstwa/projektu;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

moduł 11 – szkolenie budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z budżetowania i controllingu finansowego w przedsiębiorstwie.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?