Dlaczego warto wybrać Szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne?

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat delegowania pracowników zarówno w granicach naszego kraju, jak i poza jego granicami. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na praktyczne wykorzystywanie przepisów prawnych regulujących podróże służbowe oraz prawidłowe ewidencjonowanie i rozliczanie delegacji. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników.

Cele tego szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian.
 • Zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych;
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw;
 • Osoby odpowiedzialne za rozliczanie podróży służbowych;
 • Właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników;
 • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Delegacji, podróży służbowych krajowych i zagranicznych przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Delegacji, podróży służbowych krajowych i zagranicznych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Delegacji, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Delegacji, podróży służbowych krajowych i zagranicznych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Delegacji, podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Delegacji, podróży służbowych krajowych i zagranicznych w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne

 

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 

moduł 1 – szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Nowe rozporządzenie dotyczące rozliczania podróży służbowych;
 •  Regulacje dotyczące zagranicznej podróży służbowej na odcinku krajowym;
 •  Oświadczenia wpływające na prawo do diet;
 •  Zmiana zasad rozliczania diet w podróżach krajowych;
 •  Limit wydatków na koszty noclegu;
 •  Podróż zagraniczna odbywana do więcej niż jednego państwa docelowego;
 •  Rozliczanie zaliczek oraz kosztów w zagranicznej podróży służbowej (kursy walut);
 •  Zmiana wartości diet i limitów na nocleg w podróży zagranicznej;

PODRÓŻE SŁUŻBOWE – ZASADY ROZLICZANIA I DOKUMENTOWANIA

moduł 2 – szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Regulacje prawne dotyczące rozliczania delegacji;
 •  Dokumentowanie wydatków w trakcie podróży służbowej;
 •  Rozliczenie kosztów podróży służbowej krajowej;
 •  Rozliczenie kosztów podróży służbowej zagranicznej;
 •  Używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych;
 •  Samochody w podróżach służbowych;
 •  Podróże służbowe jako koszt uzyskania przychodu;
 •  Zasady zaliczania w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z podróżą służbową przedsiębiorcy;
 •  Podróże służbowe a przychód u pracownika;
 •  Szczególne zagadnienia dotyczące delegacji – kontrowersje i interpretacje;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 

moduł 3 – szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z delegacji, podróży służbowych krajowych i zagranicznych. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?