Dlaczego warto wybrać Szkolenie Elektroniczny obieg dokumentacji?

Szkolenie ma zapoznać uczestników ze wzorami dokumentów kadrowych wraz z ich omówieniem krok po kroku oraz instrukcjami jak je wypełnić. Szkolenie da konkretne wskazówki, jak uniknąć błędów oraz jak prawidłowo wypełniać dokumenty kadrowe. Prawidłowe prowadzenie akt osobowych pozwoli uniknąć błędów które następnie wychwyci kontrola PIP. Na szkoleniu uczestnicy uzyskają odpowiedź min na takie pytania jak: Co robić, gdy pracownik nie przedstawi od razu wszystkich dokumentów?

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie się z obowiązującą dokumentacja kadrową na wszelkich etapach zatrudnienia danego pracownika.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników wydziałów kadr i płac, właścicieli firm prowadzących samodzielnie politykę kadrową.

 

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Elektronicznego obiegu dokumentacji przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Elektronicznego obiegu dokumentacji. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Elektronicznego obiegu dokumentacji, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Elektronicznego obiegu dokumentacji poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Elektronicznego obiegu dokumentacji.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Elektronicznego obiegu dokumentacji w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji

 

AKTA OSOBOWE

moduł 1 – szkolenie szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji
 • Zasady prowadzenia;
 • Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych;

DANE OSOBOWE

moduł 2 – szkolenie szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji

DOKUMENTOWANIE PODJĘCIA PRACY PRZED ZATRUDNIENIEM

moduł 3 – szkolenie szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji

DOKUMENTY DLA CELÓW UBEZPIECZENIA I PODATKU DOCHODOWEGO

moduł 4 – szkolenie szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji

ZAWARCIE UMOWY

moduł 5 – szkolenie szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji
 • Umowa o pracę – zagadnienia ogólne;
 •  Kwestionariusz osobowy dla pracownika;
 •  Rodzaje umów;
 •  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 •  Ewidencja ruchu pracowników;
 •  Umowa o zakazie konkurencji;

ZMIANY W UMOWACH O PRACĘ

moduł 6 – szkolenie szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji
 • Dokumenty związane z dopuszczeniem pracownika do pracy;
 • Telepraca;
 • Wynagrodzenia;

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

moduł 7 – szkolenie szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji

RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI

moduł 8 – szkolenie szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji
 •  Odpowiedzialność porządkowa;
 •  Odpowiedzialność materialna;

DOKUMENTACJA DOT PRACOWNICY W CIĄŻY

moduł 9 – szkolenie szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji
 •  Uprawnienia związane z rodzicielstwem

RODZAJE URLOPÓW

moduł 10 – szkolenie szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji
 •  Urlopy wypoczynkowe;
 •  Urlopy bezpłatne;

CZAS PRACY

moduł 11 – szkolenie szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji
 •  Ewidencja czasu pracy;
 •  Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnych godzin rozpoczynania pracy;
 •  Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty;
 •  Wniosek pracownika o wprowadzenie ruchomego czasu pracy;
 •  Wniosek pracownika o czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych;
 •  Aneks do umowy o pracę dotyczący wprowadzenia skróconego tygodnia pracy;

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

moduł 12 – szkolenie szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji
 •  Świadectwo pracy;

UMOWY CYWILNOPRAWNE

moduł 13 – szkolenie szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 14 – szkolenie szkolenia elektroniczny obieg dokumentacji
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?