Dlaczego warto wybrać Szkolenie Etapy rozwoju zespołu?

Należysz do zespołu nowego lub słabo zintegrowanego? Podział obowiązków pomiędzy siebie sprawia członkom zespołu trudność? Na szkoleniu każdy uczestnik pozna swój potencjał i dowie się jakie wynikają z niego konsekwencje dla współpracy w zespole. Pozna również jaką rolę pełni w grupie, a cały zespół udoskonali współpracę.

Cele tego szkolenia

 • Udoskonalicie przepływ komunikacji i prowadzenie rozmów w zespole;
 • Poznacie swoje potencjały i wynikające z tego konsekwencje dla współpracy w zespole;
 • Udoskonalicie współpracę poprzez ustalenie wspólnych celów, wartości, podział ról w zespole.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Zespoły projektowe;
 • Osoby współpracujące ze sobą na co dzień;
 • Pracowników działu lub kilku działów w firmie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Etapów rozwoju zespołu przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Etapów rozwoju zespołu. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Etapów rozwoju zespołu, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Etapów rozwoju zespołu poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Etapów rozwoju zespołu.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Etapów rozwoju zespołu w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia etapy rozwoju zespołu

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia etapy rozwoju zespołu

 

CHARAKTERYSTYKA GRUPY

moduł 1 – szkolenie etapy rozwoju zespołu

Cechy grupy

  • Współzależność członków;
  • Identyfikowanie się członków z całą grupą;
  • Wzajemna interakcja – komunikowanie się;
  • Wspólny cel;
  • Normy grupowe;
  • Struktura;
 • Wpływ grupy  – teoria fialicytacji społecznej
 • Role w grupie
  • Filar firmy;
  • Lider;
  • Człowiek czynu;
  • Twórca (innowator);
  • Człowiek kontaktu;
  • Oceniający;
  • Dusza zespołu;
  • Perfekcjonista;
  • Motywowanie poszczególnych członków grupy w zależności od ról;

PROCES ROZWOJU GRUPY

moduł 2 – szkolenie etapy rozwoju zespołu
 • Fazy rozwoju grupy:
  • Forming;
  • Storming;
  • Norming;
  • Performing;
  • Adjouring;
 • Role a fazy rozwoju zespołu;
 • Działania adekwatne do fazy;
 • Motywowanie zespołu w zależności od fazy;

ZADANIA I ROLA PRZYWÓDCY W PROCESIE ROZWOJU GRUPY

moduł 3 – szkolenie etapy rozwoju zespołu
 • Teorie zachowań przywódczych i źródeł władzy;
 • Style kierowania – wady i zalety:
  • Autokratyczny;
  • Demokratyczny;
  • Liberalny;
 • Orientacja przywódcza (na zadania, na ludzi);

KONFLIKT JAKO NATURALNY ELEMENT ROZWOJU ZESPOŁU

moduł 4 – szkolenie etapy rozwoju zespołu
 • Jednostka w sytuacji konfliktu:
  • Indywidualne sposoby wchodzenia w konflikt;
  • Reakcja na konflikt;
  • Budowanie porozumienia pomiędzy różnymi typami rozmówców;
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach konfliktowych:
  • Asertywność – stanowczość i łagodność w rozwiązywaniu konfliktów;
  • Autodiagnoza reagowania na stres własny i innych w trudnych sytuacjach;
  • Konsekwencje reakcji dla sytuacji;
  • Naturalne sposoby reagowania na stres w sytuacjach konfliktowych;
  • Rozpoznawanie i nazywanie emocji;
  • Świadoma reakcja;
  • Techniki antystresowe;

EFEKTYWNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA

moduł 5 – szkolenie etapy rozwoju zespołu
 • Modele komunikacji i współpracy w zespole:
  • Proces komunikacji;
  • Aktywne słuchanie;
  • Zbieranie i wymiana informacji;
 • Czynniki współpracy grupowej:
  • Budujące;
  • Hamujące;
 • Synergia w pracy grupowej;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie etapy rozwoju zespołu
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?