Dlaczego warto wybrać Szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Instrukcja kancelaryjna?

Szkolenie w praktyczny sposób prezentuje zasady stosowania przepisów prawa polskiego i unijnego, które odnoszą się do dokumentacji realizowanych projektów współfinansowanych z zagranicznych środków.

Cele tego szkolenia

 • Poznanie zasad tworzenia i stosowania przepisów prawa odnoszących się do stosowania instrukcji kancelaryjnej w podmiotach w których wdrożono Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją lub w których zaplanowano je wdrożyć.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników podmiotów wykonujących na co dzień czynności kancelaryjne tj. rejestrujących, akceptujących, podpisujących, zakładających sprawy procedujących spawy w postaci papierowej czy elektronicznej.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Instrukcji kancelaryjnej przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Instrukcji kancelaryjnej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Instrukcji kancelaryjnej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Instrukcji kancelaryjnej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Instrukcji kancelaryjnej.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Instrukcji kancelaryjnej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia instrukcja kancelaryjna

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia instrukcja kancelaryjna

 

RODZAJE I DROGI DOKUMENTU WPŁYWAJĄCEGO DO PODMIOTU

moduł 1 – szkolenie instrukcja kancelaryjna

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ICH STOSOWANIA

moduł 2 – szkolenie instrukcja kancelaryjna
 • Systemy kancelaryjne obowiązujące w Polsce;
 • Standardowe elementy instrukcji kancelaryjnej;
 • Rzeczowy wykaz akt-istota i konstrukcja;
 • Czynności kancelaryjne wykonywane w systemie tradycyjnym;
 • Czynności kancelaryjne wykonywane w systemie EZD;

PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA

moduł 3 – szkolenie instrukcja kancelaryjna

ZADANIA GŁÓWNEGO PUNKTU KANCELARYJNEGO-KANCELARII OGÓLNEJ W SYSTEMIE TRADYCYJNYM I W EZD

moduł 4 – szkolenie instrukcja kancelaryjna
 • Otwieranie przesyłek(wyjątki);
 • Rejestracja przesyłek (wyjątki);
 • Wprowadzanie metadanych;
 • Skanowanie przesyłek(wyjątki);
 • Walidacja;
 • Rozdział przesyłek;
 • Prowadzenie składów chronologicznych;
 • Prowadzenie składów informatycznych nośników danych;

ZADANIA PROWADZĄCYCH SPRAWY

moduł 5 – szkolenie instrukcja kancelaryjna
 • Rejestracja sprawy;
 • Znakowanie pism;
 • Sporządzanie projektów pism;
 • Dbanie o kompletność akt sprawy;
 • Archiwizacja dokumentacji;

ZADANIA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

moduł 6 – szkolenie instrukcja kancelaryjna
 • Dekretacja na komórkę organizacyjną(komórki);
 • Dekretacja na prowadzącego sprawę(prowadzących);
 • Dekretacja dotycząca wielu spraw;
 • Dekretacja zastępcza;
 • Akceptacja pisma jednostopniowa;
 • Akceptacja pisma wielostopniowa;
 • Podpisanie pisma podpisem elektronicznym, podpisem własnoręcznym;

KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA

moduł 7 – szkolenie instrukcja kancelaryjna
 • Komórka merytoryczna;
 • Komórka niemerytoryczna;

WARSZTATY

moduł 8 – szkolenie instrukcja kancelaryjna

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie instrukcja kancelaryjna
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z instrukcji kancelaryjnej

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?