Dlaczego warto wybrać Szkolenie Prognozowanie, monitorowanie i badanie efektywności szkoleń?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy?

Prawidłowa współpraca między współpracownikami stanowi jeden z ważniejszych czynników wpływających na efektywność całego zespołu. Z uwagi na fakt, iż ludzi różnią się zarówno osobowościowo, jak i pod względem strategii działania, taka współpraca nie zawsze przebiega bezkonfliktowo czy też sprawnie. Szkolenie to ma na celu poprawę jakości Twoich relacji z kolegami i koleżankami w miejscu pracy, wpłynięcie na Twoje nastawienie oraz przekazanie Ci podstawowych informacji na temat komunikacji oraz asertywności.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz swoją świadomość odnośnie tego, co jest ważne w budowaniu udanych relacji w pracy;
 • Usprawnisz współpracę w zespole poprzez doskonalenie komunikacji;
 • Zwiększysz wiedzę na temat funkcjonowania zespołów;
 • Nauczysz się współpracować z osobami o różnych strategiach działania i osobowości.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby, które chcą poznać elementy warunkujące dobrą współpracę w zespole
 • Każda osoba, której zależy na kreowaniu odpowiednich relacji w pracy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy

 

NASTAWIENIE DO PRACY ZESPOŁOWEJ I BUDOWANIA RELACJI ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

moduł 1 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Mentalność Polaków – budowanie własnej skuteczności oraz skuteczności zespołowej;
 • Nastawienie a skuteczna współpraca w zespole;
 • Przełamywanie ograniczających barier w komunikacji z innymi;
 • Modelowanie nastawienia i wzbudzanie automotywacji do pracy zespołowej;

RODZAJE RÓL W ZESPOLE

moduł 2 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Podział ról w zespole – model Belbina;
 • Poznawanie preferencji i potencjału co do odgrywanej roli w zespol;

GRUPA A ZESPÓŁ

moduł 3 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Różnice między grupą a zespołem;
 • Kiedy grupa staje się zespołem;
 • Etapy rozwoju zespołu;
 • Czynniki warunkujące efektywność zespołu;
 • Rola jednostki w kształtowaniu efektywności zespołu;

WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

moduł 4 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Identyfikacja typu osobowości na bazie takich informacji jak:
  • Ton, siła głosu, tempo i dynamika wypowiedzi;
  • Sposób wypowiadania się – używane słowa i zwroty, argumentacja;
  • Wartości, obawy, lęki, potrzeby, motywatory i kryteria decyzyjne;
  • Wygląd, wizerunek;
  • Komunikacja niewerbalna;
  • Autorytet i relacja;
  • Stopień okazywania emocji;
  • Kształtowanie relacji i współpracy z osobami o różnych typach osobowości;

KOMUNIKACJA ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

moduł 5 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Informacje odbierane i przesyłane za pomocą komunikacji niewerbalnej;
 • Zarządzanie słowem;
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja języka egocentrycznego;
 • Perswazja poprzez słowo;
 • Techniki zmiany minusów na plusy;
 • Język wizji i kreowania potrzeb;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów;
 • Zadawanie pytań;
 • Rodzaje pytań możliwych do zastosowania;
 • Korzyści z zadawania pytań;
 • Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
 • Metody prowadzenia rozmowy poprzez zadawanie pytań;
 • Aktywne słuchanie;
 • Parafraza jako metoda eliminacji niedomówień i właściwego rozumienia;
 • Precyzowanie informacji;
 • Weryfikowanie informacji już posiadanych;
 • Podsumowanie rozmowy;

ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

moduł 6 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Postawa w rozmowach ze współpracownikami: Ja Ok, Ty OK;
 • Umiejętność zachowań asertywnych w praktyce (mówienie „NIE”, sygnalizowanie oczekiwań, komunikowanie pochwał, konstruktywna krytyka);
 • Manipulacje współpracowników i radzenie sobie z nim;

WPŁYWANIE NA INNYCH

moduł 7 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Prawa wpływu;
 • Prawo wzajemności zachowań;
 • Prawo wzajemności emocjonalnej;
 • Prawo konsekwencji;
 • Prawo podobieństwa;
 • Chwalenie innych;

INTELIGENCJA EMOCJONALNA I JEJ WPŁYW NA RELACJE W PRACY

moduł 8 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Prawa wpływu;
 • Prawo wzajemności zachowań;
 • Prawo wzajemności emocjonalnej;
 • Prawo konsekwencji;
 • Prawo podobieństwa;
 • Chwalenie innych;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie ja w zespole – kształtowanie relacji w pracy
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?