Dlaczego warto wybrać Szkolenie restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych?

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw oraz nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej. Przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Oceny przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Oceny przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Oceny przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Oceny przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Oceny przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Oceny przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

 

FINANSOWY CEL DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA I FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 1 – szkolenie ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 •  Jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej;
 •  Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw;
 •  Podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa;
 •  Przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne;
 •  Wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa.

JAKICH INFORMACJI MOŻNA OCZEKIWAĆ OD PRZEDSIĘBIORSTW?

moduł 2 – szkolenie ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 •  Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności;
 •  Informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności:
  • Wstępne omówienie,
  • Co z tych informacji można się dowiedzieć się i kiedy

CO NAPRAWDĘ MÓWIĄ A CZEGO NIE MÓWIĄ SPRAWOZDANIA FINANSOWE?

moduł 3 – szkolenie ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 • Metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych;
 • Metody i zasady stosowane w rachunkowości;
 • Elementy sprawozdania finansowego;
 • Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych;

OCENA WIARYGODNOŚCI NA PODSTAWIE OGÓLNEJ ANALIZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

moduł 4 – szkolenie ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 • Ogólna analiza bilansu;
 • Ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu;
 • Metoda Wilcoxa;
 • Salda strukturalne bilansu;
 • Ogólna analiza rachunku zysków i strat;
 • Prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności;
 • Sygnały ostrzegawcze;
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow}:
  • Metoda pośrednia.

OCENA WIARYGODNOŚCI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

moduł 4 – szkolenie ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 • Zasady interpretacji wskaźników;
 • Analiza struktury bilansu;
 • Analiza rentowności;
 • Analiza płynności;
 • Cykl konwersji gotówki;
 • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto;
 • Analiza efektywności;
 • Analiza poziomu zadłużenia;
 • 5c klienta;
 • Metody punktowe;
 • Analiza dyskryminacyjna

Podsumowanie i zakończenie szkolenia ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

moduł 5 – szkolenie ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z oceny przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?