szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Optymalizacja procesów logistycznych?

Założeniem szkolenia jest analiza, ocena i optymalizacja procesów wchodzących w zakres działań logistyki przedsiębiorstwa, nakreślenie założeń do wdrożenia systemu i jego użytkowania oraz rozwiązanie najistotniejszych problemów, jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji poszczególnych procesów logistycznych.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności zmapowania każdego procesu logistycznego, wypracowanie mapy stanu obecnego, przyszłego i strategii działania.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Koordynatorów;
 • Liderów;
 • Pracowników średniego szczebla.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Optymalizacji procesów logistycznych przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Optymalizacji procesów logistycznych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Optymalizacji procesów logistycznych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Optymalizacji procesów logistycznych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Optymalizacji procesów logistycznych.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Optymalizacji procesów logistycznych w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia optymalizacja procesów logistycznych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia optymalizacja procesów logistycznych

 

PRZEDSTAWIENIE UCZESTNIKÓW, CELÓW, ZAŁOŻEŃ

moduł 1 – szkolenie optymalizacja procesów logistycznych

DEFINICJE, NARZĘDZIA I METODY UŻYWANE DO MAPOWANIA PROCESÓW

moduł 2 – szkolenie optymalizacja procesów logistycznych
 • SMART;
 • Brain storming;
 • Ishikawa;
 • 5WHY;
 • POKA-YOKE;

METODY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

moduł 3 – szkolenie optymalizacja procesów logistycznych
 • Wypracowanie 8 etapów mapowania;
 • Wypracowanie mapy stanu obecnego;
 • Wypracowanie mapy stanu przyszłego;
 • Wypracowanie strategii działania, długofalowy plan akcji;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 4 – szkolenie optymalizacja procesów logistycznych
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?