Dlaczego warto wybrać Szkolenie Perfekcyjna sekretarka – asystentka?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Perfekcyjna sekretarka-asystentka?

W wyniku szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą redagowania pism. Uczestnicy dowiedzą się jak zorganizować efektywnie działający sekretariat. Poznają zasady etykiety biznesowej. Podczas szkolenia doskonalone są umiejętności, które powinna posiadać profesjonalna sekretarka/asystentka.

Cele tego szkolenia

  • Poznanie technik i narzędzi ułatwiających pracę na stanowisku sekretarki - asystentki;
  • Optymalne wykorzystanie kanałów informacyjnych, jakimi są telefon, fax, komputer;
  • Wykorzystanie komputera przy profesjonalnym tworzeniu dokumentów tekstowych;
  • Przepływ informacji pisemnej;
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie optymalnego wykorzystania czasu pracy;
  • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi;

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do sekretarek biznesowych i pracowników administracyjno - biurowych w jednostkach administracji publicznej.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Perfekcyjnej sekretarki-asystentki przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Perfekcyjnej sekretarki-asystentki. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Perfekcyjnej sekretarki-asystentki, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Perfekcyjnej sekretarki-asystentki poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Perfekcyjnej sekretarki-asystentki.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Perfekcyjnej sekretarki-asystentki w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?