Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Planowanie i strategia w zarządzaniu firmą?

Podczas szkolenia przedstawione zostaną istotne kwestie związane z kreowaniem wartości przedsiębiorstwa oraz sposoby wykorzystania planowania i zarządzania strategicznego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.

Cele tego szkolenia

 • Przedstawienie modeli, metod i systemów wykorzystywanych w strategicznym zarządzaniu, kreacji wartości przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę w zakresie kreacji wizji, misji, celów i strategii, planowania i prognozowania oraz wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie strategii i planowania finansowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Planowania i strategii w zarządzaniu firmą przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Planowania i strategii w zarządzaniu firmą. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Planowania i strategii w zarządzaniu firmą, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Planowania i strategii w zarządzaniu firmą poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Planowania i strategii w zarządzaniu firmą.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Planowania i strategii w zarządzaniu firmą w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia planowanie i strategia w zarządzaniu firmą

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia planowanie i strategia w zarządzaniu firmą

 

PRZEDSIĘBIORSTWO – DETERMINANTY EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA

moduł 1 – szkolenie planowanie i strategia w zarządzaniu firmą
 • Wizja – istota wizji przedsiębiorstwa;
 • Misja – istota wizji przedsiębiorstwa;
 • Cele – kreacja celów przedsiębiorstwa – cele długoterminowe i krótkoterminowe;
 • Strategia – Jak zbudować stosowną strategię przedsiębiorstwa;
 • Ćwiczenia;

PLANOWANIE I PROGNOZOWANIE

moduł 2 – szkolenie planowanie i strategia w zarządzaniu firmą
 • Podstawy planowania – Metody i analizy wspomagające planowanie;
 • Podstawy prognozowania – Narzędzia matematyczne i statystyczne wspomagające prognozowanie;
 • Istotne aspekty korelacji planowania i prognozowania;
 • Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
 • Ćwiczenia;

STRATEGIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

moduł 3 – szkolenie planowanie i strategia w zarządzaniu firmą
 • Stosowane modele i systemy zarządzania – case study;
 • Porównanie modeli i systemów zarządzania przedsiębiorstwem;
 • BSC – Balance Score Card – jakościowo ilościowy model zarządzania;
 • Ćwiczenia;

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 4 – szkolenie planowanie i strategia w zarządzaniu firmą
 • Kreowanie wartości przedsiębiorstwa;
 • Wartość przedsiębiorstwa w świetle grup interesariuszy zaangażowanych w przedsiębiorstwo;
 • Ekonomia behawioralna a wartość przedsiębiorstwa;
 • Modele wyceny wartości przedsiębiorstwa;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie planowanie i strategia w zarządzaniu firmą
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?