Dlaczego warto wybrać Szkolenie Podstawy zarządzania dla administracji samorządowej?

Szkolenie daje możliwość pozyskania wiedzy z zakresu podstaw zarządzania, metod i technik oraz zasad dotyczących głównych funkcji zarządzania, planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli. Pozwala nabyć umiejętność stosowania prezentowanych zasad i technik w praktyce zarządzania JST.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o zasadach i kanonach zarządzania w administracji samorządowej.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Kierowników działów;
 • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych uczestniczących w procesie zarządzania;
 • Wszystkich realizujących podstawowe funkcje zarządzania w jednostce.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Podstaw zarządzania dla administracji samorządowej przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Podstaw zarządzania dla administracji samorządowej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Podstaw zarządzania dla administracji samorządowej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Podstaw zarządzania dla administracji samorządowej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Podstaw zarządzania dla administracji samorządowej.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Podstaw zarządzania dla administracji samorządowej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia podstawy zarządzania dla administracji samorządowej

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia podstawy zarządzania dla administracji samorządowej

 

POJĘCIE I DEFINICJE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA

moduł 1 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej
 • Proces zarządzania;
 •  Menedżer w procesie zarządzania;
 •  Historia i teorie zarządzania;
 •  Współczesne podejście do problematyki zarządzania;

OTOCZENIE ORGANIZACJI I MENEDŻERÓW

moduł 2 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej
 • Etyczne i społeczne otoczenie JST;
 • Otoczenie kulturowe i wielokulturowe;

PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

moduł 3 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej
 •  Cele organizacji;
 •  Planowanie;
 •  Podejmowanie decyzji;
 •  Przedsiębiorczość wewnętrzna;

ORGANIZOWANIE

moduł 4 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej

KIEROWANIE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI I INNOWACJAMI

moduł 5 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

moduł 6 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej
 • Podstawowe elementy zachowania jednostek w organizacjach;
 •  Motywowanie pracowników;
 •  Przywództwo i proces oddziaływania na pracowników;
 •  Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi i komunikowaniem się;
 •  Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi;

PROCES KONTROLOWANIA

moduł 7 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

moduł 8 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 9 – szkolenie podstawy zarządzania dla administracji samorządowej

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?