Dlaczego warto wybrać Szkolenie zamówienia publiczne do 30 tys. Euro?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Pozyskiwanie funduszy europejskich?

Fundusze są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów unijnych. Na szkoleniu Uczestnicy uzyskają wiedzę i praktyczne przygotowanie, by móc realizować projekty finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Szkolenie pozwala także na nabycie umiejętności pisania wniosków inwestycyjnych oraz poznanie metod oceny projektów. Uczestnicy szkolenia otrzymają cenne wskazówki niezbędne przy pisaniu projektów unijnych, aby tworzyć dokumentację samodzielnie, bez udziału firm trzecich.

Cele tego szkolenia

 • Szkolenie na ma celu dostarczenie praktycznych umiejętności dotyczących sposobu i możliwości pozyskiwania funduszy europejskich.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie pozyskiwania funduszy unijnych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Pozyskiwania funduszy europejskich przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Pozyskiwania funduszy europejskich. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Pozyskiwania funduszy europejskich, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Pozyskiwania funduszy europejskich poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Pozyskiwania funduszy europejskich.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Pozyskiwania funduszy europejskich w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia pozyskiwanie funduszy europejskich

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia pozyskiwanie funduszy europejskich

Dzień 1

 

FUNDUSZE UNIJNE 2014 – 2020

moduł 1 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Omówienie zasad działania funduszy UE;
 • Omówienie programów operacyjnych;

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

moduł 2 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Wniosek aplikacyjny;
 • Biznes plan;
 • Projekcja finansowa;
 • Inne załączniki do wniosku;

ROZLICZANIE DOTACJI

moduł 3 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich

INNE INSTRUMENTY FINANSOWE, ZWIĄZANE Z DOTACJAMI

moduł 4 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Kredyt pomostowy;
 • Fundusze pożyczkowe;
 • Fundusze poręczeniowe;
 • Pożyczka na innowacje z PARP;

Dzień 2

 

WARSZTATY PRAKTYCZNE

moduł 5 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach RPO;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia pozyskiwanie funduszy europejskich 

moduł 6 – szkolenie pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z pozyskiwania funduszy europejskich

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?