Dlaczego warto wybrać Szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej?

Szkolenie poświęcone jest praktycznym aspektom związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium RP. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym m.in. ustawy: o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsumentów.

Cele tego szkolenia

 • Konstytucyjna regulacja gospodarki;
 • Prawne formy działania administracji gospodarki;
 • Prawne regulacje podejmowania działalności gospodarczej;
 • Rejestracja przedsiębiorców;
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych;
 • Działalność gospodarcza Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • Prawo ochrony konsumpcji.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do menedżerów, ekonomistów i przedsiębiorców zainteresowanych regulacjami prawnymi odnośnie prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw na rynku polskim.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

PRAWO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

moduł 1 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 2 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

ZASADA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 3 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Przedmiotowe ujęcie wolności gospodarczej;
 • Podmiotowe ujęcie wolności gospodarczej;
 • Konstytucyjne ujęcie wolności gospodarczej i jej gwarancje;
 • Gwarancje wolności gospodarczej;

ZASADA RÓWNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

moduł 4 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

RÓWNOŚĆ W DZIEDZINIE GOSPODAROWANIA

moduł 5 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

ZASADA UCZCIWEJ KONKURENCJI

moduł 6 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Uwarunkowania uczciwej konkurencji;
 • Zasada poszanowania dobrych obyczajów;

KONTROWERSJE WOKÓŁ POJĘCIA DOBRYCH OBYCZAJÓW

moduł 7 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

ZASADA POSZANOWANIA SŁUSZNYCH INTERESÓW KONSUMENTÓW

moduł 8 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Pojęcie konsumenta;
 • Słuszne interesy konsumentów;

POJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRZEDSIĘBIORCY W ROZUMIENIU USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 9 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorcy publiczni;
 • Przedsiębiorcy prywatni;

FORMY EWIDENCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW

moduł 10 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

FORMY EWIDENCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW

moduł 11 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Reglamentacja działalności gospodarczej;
 • Prawa i obowiązki wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Prawa i obowiązki wynikające z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 12 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

FORMY PROWADZENIA PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ NA TERYTORIUM

moduł 13 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

Podsumowanie i zakończenie szkolenia prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej

moduł 14 – szkolenie prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?