Szkolenie Ocena okresowa

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Prawo zamówień publicznych – podstawy?

Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie wiedzy na temat procedury udzielania zamówień publicznych, czyli tego co każdy Zamawiający i Wykonawca powinien wiedzieć. Podczas szkolenia zostaną omówione najczęstsze problemy występujące w zamówieniach publicznych mi.n. dotyczące umów, dokumentowania całego toku udzielania zamówień publicznych. Zostaną również omówione środki ochrony prawnej, które są tak ważne dla Wykonawców.

Cele tego szkolenia

 • Zasad i trybów udzielania zamówień publicznych;
 • Procesu przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Poszczególnych etapów realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Sporządzania i składania ofert;
 • Umów o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Środków ochrony prawne.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do „Zamawiających” i „Wykonawców” w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Prawa zamówień publicznych – podstawy przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Prawa zamówień publicznych – podstawy. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Prawa zamówień publicznych – podstawy, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Prawa zamówień publicznych – podstawy poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Prawa zamówień publicznych – podstawy.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Prawa zamówień publicznych – podstawy w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia prawo zamówień publicznych – podstawy

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia prawo zamówień publicznych – podstawy

 

AKTUALNY STAN PRAWNY

moduł 1 – szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 2 – szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy
 •  Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 •  Zamówienie publiczne;
 •  Zamawiający;

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

moduł 3- szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy
 •  Zasady postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
 •  Wartość przedmiotu zamówienia;

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

moduł 4- szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy
 •  Ogłoszenia;
 •  Tryby udzielania zamówień publicznych;

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA, W TYM PRZESŁANKI DO UNIEWAŻNIENIA

moduł 5- szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy
 • Wybór najkorzystniejszej oferty;

DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA

moduł 6- szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy

UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 7 – szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy
 • Treść umowy a opis przedmiotu zamówienia;
 • Forma umowy;
 • Nieważność umowy;

OCHRONA PRAWNA

moduł 8 – szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy
 • Odwołanie;
 • Skarga do sądu;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie prawo zamówień publicznych – podstawy
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?